Kvinnehelse/ Yoga og helse

Skjønnheten i øyeblikket

Skjønnheten i øyeblikket er ofte en subtil og flyktig opplevelse som kan variere i betydning for hver enkelt av oss. Det er en slags dypt personlig opplevelse som kan påvirkes av våre følelser, tanker, perspektiver og øyeblikkets kontekst. Her er noen refleksjoner jeg har gjort meg omkring hva skjønnheten i dette øyeblikket kan være: Sanselige opplevelser: Skjønnheten kan ligge i sanselige opplevelser. For eksempel synet av fargerike blader på bakken, lyden…

Continue Reading