Yoga og helse

Prana mudra – hva er det?

Kvinne mediterer innendørs

Meningen med et mudra er å legge til rette for energiflyt i kroppen mens du mediterer, ifølge yogisk tankegang. Et mudra er gjerne en posisjon man gjør med hånden eller hendene sine, under meditasjon. Prana er den vitale livskraften i alle levende ting. Av alle mudraene som fins, sies Prana mudra å være en av de viktigste mudraene på grunn av sin evne til å aktivere sovende energi i kroppen…

Continue Reading