Sunn mat

Avokado – bra for tarmen, og bedre for miljøet enn kjøtt

Avokado er rike på kostfiber og enumettet fett. Begge disse stoffene er bra for hjertet og tarmfloraen. Men mange av oss kvier oss for å spise denne grønne frukten av miljømessige årsaker.

I en ny studie utført av en gruppe forskere ved Universitetet i Illinois, fant man at et daglig inntak av avokado økte variasjonen i bakteriene i tarmen. Dette er bra for tarmhelsen, og for hele kroppens helse, i og med at tarmfloraen er vårt førstelinjeforsvar i immunsystemet.

Forskerne fikk med seg 163 deltakere med en BMI på 25 eller høyere (altså overvektige). Gruppen ble tilfeldig delt i to og matchet på alder, kjønn, fastende blodsukker og midjefett. I løpet av 12 uker spiste avokadogruppen et daglig måltid med avokado, mens kontrollgruppen daglig fikk et måltid uten avokado, men med like mye kalorier. Menn fikk 175 g avokado, kvinner 140 g.

Før og etter forsøket målte forskerne bakterieinnholdet, mengde og type fett og mengde gallesyre i avføringen.

Resultater

Blant de som spiste avokadoer, økte mangfoldet av bakterier mellom 26 og 65 % sammenlignet med kontrollgruppen. Bakteriene som blomstret opp, er gode på å fermentere fiber, og støtter dermed en god tarmhelse. De som spiste avokado, hadde også mer av ulike fettsyrer i avføringen, men mye lavere innhold av gallesyre.

Kilde: https://academic.oup.com/jn/advance-article/doi/10.1093/jn/nxaa219/5893497

Så var det miljøet, da…

I en undersøkelse fra Universitetet i Lancaster anslås det at karbonavtrykket fra å spise av én kilo avokadoer er 1,3 kg CO₂-ekvivalenter per kilo vare. Selv om vi legger det aller mest forsiktige anslaget for klimagassutslipp fra norsk kjøttproduksjon til grunn, så er utslippene åtte ganger større enn de beregnede utslippene fra produksjon, transport, lagring og distribusjon av avokado.

Vannforbruket rundt avokadodyrking er noe annet. Her ligger forbruket på 1981 liter vann per kilo avokado. Det lyder som veldig mye! Det går med enda mer vann for å lage druer, og like mye vann for å lage mango. Og – det går med hele 15 415 liter vann for å lage en kilo storfekjøtt. Det er mye, det! Velg likevel avokado med omhu, slik at den ikke er dyrket så det går ut over drikkevannstilgangen til befolkningen i områdene den kommer fra. Disse er merket med Fairtrade.

Kilde: https://www.faktisk.no/faktasjekker/JE6/nei-rodt-kjott-fra-breim-er-ikke-bedre-for-klimaet-enn-avokado-fra-chile

Kilde: https://www.framtiden.no/201705037142/aktuelt/mat/var-vannkrevende-mat.html

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply