Sunn mat

Dill med helseeffekter

Dill med dillfrø og dillblomster mot brun bakgrunn

Fra gammelt av har dill blitt tillagt magiske egenskaper: hell, penger, beskyttelse mot det onde og begjær. Nå viser ny forskning at det siste kanskje stemmer – i alle fall virker dill stimulerende på fødselen. De virksomme stoffene i dillen er flere, deriblant carvone, limonene, anethofuran, kaempferol og vicenin.

Men alle disse fremmede navnene trenger du ikke å huske på. Det viktige er at dillen inneholder alle disse stoffene i en harmonisk blanding som har positiv helseeffekt, når du spiser dill i normale mengder. Om du får tak i frisk dill som den på bildet, med blomster og frø, er du ekstra heldig. Mange av virkestoffene er konsentrert i frøene. Faktisk er mange av de vitenskapelige studiene utført på ekstrakt fra dillfrø.

Dill som kreftforebygger

Carvine, limonene og anethofuran er alle sammen monoterpener som kan aktivere et enzym i kroppen vår, glutation-S-transferase. Dette enzymet er svært viktig i kampen mot kreftfremkallende skadestoffer. Dermed kan vi kalle dill for en «kjemoprotektiv» urt som kan bidra til å nøytralisere visse karsinogener som benzopyrener fra sigarettrøyk, sommerens grillos og røyken fra søppelforbrenningsanlegg.

Les mer om studien her.

Dill som fødselshjelper

Ikke alle fødsler foregår like lett. En gruppe forskere fra Yasuj Medical University i Iran har studert hvordan dillavkok kan hjelpe på fødselen. Hele 153 kvinner deltok. Idet fødselen startet med regelmessige kontraksjoner, ble kvinnene tilfeldig fordelt i grupper der de enten fikk dillavkok eller rutinebehandlingen. Dillavkoket ble laget av 10 gram dillfrø som kokte i 1 liter vann i 10 minutter. Så ble frøene silt vekk, og kvinnene fikk drikke av avkoket en gang ved ca. 3-4 cm dilatasjon.

Det man målte i begge grupper, var hvor lenge fødselen varte. Og effekten var slående – de som drakk dillavkoket hadde en kortere fødsel totalt og i hvert stadium av fødselen, så nær som for førstegangskvinner i andre stadium. Og dilatasjonen var større hos dilldrikkerne både 1, 2, 3 og 4 timer etter intervensjonen, sammenliknet med kontrollene.

Les mer om studien her.

Nysgjerrig på hvordan du kan bruke mer urter? Sjekk ut mine beste tips her!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply