Yoga og helse

Får du nok restituerende REM-søvn?

Å komme inn i REM-søvn er ikke gjort i en håndvending. Faktisk må du gjennom flere søvnsykluser i løpet av en natt før du får lange strekk med restaurerende søvn. Og det er her de magiske reparasjonsegenskapene til søvnen setter i sving.

Du har kanskje hørt at REM-søvn, eller drømmesøvn, er det som er «best» for oss? Vi trenger selvsagt alle former for søvn, men REM-søvnen har mest å by på rent fysiologisk. Derfor er det uheldig at en stor del av oss får for lite av REM-søvnen, fordi vi sover for få timer om natten.

Søvnstadiene

Søvnen vår deles gjerne inn i fire stadier. Disse stadiene gjentas flere ganger hver natt, i det vi kaller søvnsykluser. Hver søvnsyklus tar mellom 70 og 120 minutter.

En søvnsyklus består av:

  • Stadium 1: Ikke-REM-søvn. Dette stadiet varer kort og er det du opplever når du går fra våken til å sove. Vanlig varighet: 1-5 minutter
  • Stadium 2: Ikke-REM-søvn. Kroppen og sinnet roer seg. Stadium 1 og 2 er der du har lettest for å våkne igjen. Det skjer et fall i kroppstemperatur, musklene slapper av og pust og puls sakner. I hjernen skjer det små pulser av aktivitet som antas å bidra til å forhindre uønskede oppvåkninger. Jevnt over tilbringer vi halvparten av søvnen vår i livet, i stadium 2. Vanlig varighet: 10-60 minutter
  • Stadium 3: Ikke-REM-søvn. Nå sover du dypt. Muskeltonus, puls og pustefrekvens reduseres ettersom kroppen slapper av enda mer. Hjerneaktiviteten i denne perioden kalles deltabølger. Eksperter mener at dette stadiet er avgjørende for helbredende søvn og åpner for kroppslig restitusjon og vekst. Stadium 3-søvn kan også styrke immunforsvaret og andre viktige kroppslige prosesser. Selv om hjerneaktiviteten reduseres, er det dokumentert at dyp søvn bidrar til innsiktsfull tenkning, kreativitet og hukommelse. Vanlig varighet: 20-40 minutter
  • Stadium 4: REM-søvn. Nå skyter hjerneaktiviteten opp på nivåer som ligner på når du er våken – noe som forklarer hvorfor REM (rapid eye movements, eller raske øyebevegelser) er forbundet med de mest intense drømmene. Mens pusten og hjertefrekvensen øker under REM-søvn, er de fleste musklene lammet, noe som hindrer oss i å handle ut de livlige drømmene. REM-søvn antas å være avgjørende for kognitive funksjoner som hukommelse, læring og kreativitet. Vanlig varighet: 10-60 minutter
Søvnarkitektur

I de første søvnsyklusene om natten tilbringes mer tid i ikke-REM-søvn. Mesteparten av REM-søvn skjer i løpet av andre halvdel av natten. Utviklingen av søvnstadier og sykluser i en søvnperiode er kjent som søvnarkitektur.

Søvnsykluser kan variere fra person til person og fra natt til natt avhengig av for eksempel alder, nylige søvnmønstre og alkoholforbruk.

De ulike søvnstadiene er viktige fordi de lar hjernen og kroppen komme seg og utvikle seg. Det å få for lite av både dyp søvn og REM-søvn kan forklare hvorfor utilstrekkelig søvn påvirker tankene, følelsene og den fysiske helsen negativt. Personer med søvnapné kan slite med å komme helt inn i stadium 3 og 4. Personer med søvnløshet får totalt sett ikke nok søvn til å akkumulere den nødvendige tiden i hvert trinn.

Trenger du hjelp til å sove bedre? Yoga og yoga nidra kan være noe for deg. Les mer her!

Hilsen Gunn Helene

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply