Kvinnehelse

Fetal microchimerism og autoimmune sykdommer

Mange kvinner opplever å få en autoimmun sykdom rett etter, eller flere år etter, at de var gravide. Ny forskning viser at dette kan henge sammen med noe som heter «fetal microchimerism» – at fosterets celler har gått over i morens kropp og skaper ugagn.

Idet man er gravid, skjer det en slags toveis cellehandel mellom mor og foster. Noen av morens celler går over i fosteret, og noen av fosterets celler går over i morens vev.  Fostercellene i morens kropp har et stort potensial for å dele seg og integreres i morens vev.

Cellene er påtruffet i morens vev i opptil 30 år etter graviditeten. At fostercellene er så iherdige og tilstedeværende, kan tyde på at de har en viktig rolle i morens kropp. Og her skraper forskerne så vidt på overflaten av kunnskapen som finnes.

Overførselen av celler fra foster til mor starter mellom den fjerde og sjette uken av svangerskapet hos mennesker.

Fosterceller er oppdaget i ulike av morens organer, slik som hud, milt, lever, hjerne, lunge, hjerte, nyre, bryst, suprarenal kjertler, skjoldbruskkjertelen, lymfeknuter, spyttkjertler, livmor, galleblæren og tarmen.

Når fetal micorchimerism er etablert i mors organer, går cellene til arbeid og begynner å dele seg.

Men er det bra?

På den ene siden kan fostercellene i mor ha en beskyttende og reparerende rolle i mors helse. Cellene deltar i vevsreparasjon og nydanning, celleerstatning og generelt vedlikehold. Forskerne har funnet fosterceller i betent vev hos mor. Det kan tyde på at de er involvert i helbredende prosesser. Når det gjelder lungekreft, har kvinner som har født, en bedre prognose enn kvinner som ikke har født og menn. Dette tyder på at fetal microchimerism kan undertrykke utvikling av svulster hos mor. Når det finnes fosterceller i mor, kan det gi lavere risiko for brystkreft og blærekreft.

Uheldige virkninger av fetal microchimerism

Ikke alt er bra med at fostercellene finnes hos mor. Faktisk er fetal microchimerism funnet hos kvinner med kreft (spesielt tykktarmskreft), kvinner med autoimmune sykdommer som systemisk sklerose, leddgikt eller Sjögren syndrom og med sykdommer som hepatitt C.

Fordi mange kvinner «uforklarlig» får autoimmune sykdommer etter graviditeten, har forskere foreslått at det er en sammenheng mellom fetal microchimerism og autoimmune sykdommer. Fetal microchimerism er funnet hos kvinner med:

  • systemisk sklerose eller sklerodermi
  • revmatoid artritt
  • systemisk lupus erythematosus
  • Sjögrens syndrom
  • primær biliær cirrhose
  • autoimmune sykdommer i skjoldbruskkjertelen, slik som Graves sykdom eller hypertyreose og Hashimoto eller hypotyreose

En mulighet som støtter denne hypotesen er at fostercellene kan utløse de samme reaksjonene i kroppen som når man får et transplantert organ – morens kropp merker at fremmed vev har kommet inn og vil gjøre alt den kan for å kvitte seg med det. Dette kalles graft-versus-host sykdom. De eksakte mekanismene er imidlertid ukjente.

Leddgikt

Hos kvinner med leddgikt er det et høyere antall fosterceller i blodet (53% av tilfellene) sammenlignet med friske kvinner (6% av tilfellene). Dette kan bidra til alvorlighetsgraden av sykdommen.

Sjögrens syndrom

Endo et al. observerte en høyere frekvens av fosterceller i biopsier fra spyttkjertlene til kvinner med Sjögrens (55% av tilfellene) sammenlignet med friske kontroller (13% av tilfellene). Men de fant ikke betydelige forskjeller i blodprøver fra pasientene i forhold til kontrollene.

Kilde:

Feto-maternal microchimerism: Memories from pregnancy

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221016345

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply