Sunn mat

Fettsmak: Smakssansen din kan gi overvekt

Grønne glassflasker med olivenolje sunt fett fettsmak

Om du er lite sensitiv for fettsmak, kan du lettere overspise på fete matvarer og dermed legge på deg. Men er det mulig å påvirke sensitiviteten for fettsmak? Vi seer på hva forskningen viser.

I en studie som ble publisert i mai 2018 i The American Journal of Clinical Nutrition viser en gruppe australske forskere hvordan mat påvirker fettsensitiviteten vår. Det er kjent fra tidligere forskning at dersom du har nedsatt evne til å smake fettet i maten, så vil du også oppleve mindre metthet etter å ha spist fet mat. Dette kan igjen føre til overspising, spesielt av fet mat. Og dermed overvekt.
Den typen fett og fet mat du velger til hverdags, kan altså påvirke hvorvidt du etter hvert blir «sløvere» i fettsanseapparatet. Det er også tidligere vist at de som til vanlig spiser mager mat, har en høyere sensitivitet for fettsmak. Genene dine kan også spille en rolle, har man antatt.

Tvillingstudie på fettsmak

De australske forskerne vervet 44 voksne tvillingpar (både en- og toeggede, kvinner og menn) til studien. Tvillingparene ble splittet og tilfeldig plassert i to grupper – den ene skulle spise magert i 8 uker, den andre skulle spise fet mat i 8 uker – og begge gruppene skulle bevare utgangsvekten sin med mindre enn 2 kilos variasjon. På denne måten håpet forskerne å belyse mer rundt hva slags effekt arv og gener har på kostpåvirkningen på fettsmaken.

Fettsmaksensitiviteten ble målt før prosjektstart, etter fire uker og etter åtte uker. De fant en signifikant tid- og kosttypepåvirkning av fettsmaken etter de 8 ukene var omme, og det gjaldt både de som fikk mager mat (under 20 energiprosent fett) og fet mat (over 35 energiprosent fett). Det var ingen sammenheng mellom responsen på kosten og genene.

Konklusjon

Det er altså ikke slik at genene styrer fettsmaken eller fettsensitiviteten i noen særlig grad. Kosten, og spesielt den typen og mengden fett du spiser, er hovedårsaken til ditt nivå av fettsensitivitet. Dette er også uavhengig av kroppsvekten din. Så – om vi skal trekke noen egne konklusjoner her, blir det at ved å spise magrere, vil du etter hvert øke sensitiviteten for fett og gjøre det lettere for deg å føle deg mett når du har spist passe mye fett. Med andre ord: Det blir lettere å spise sunt etter hvert!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply