Kvinnehelse/ Sunn mat

Fibromyalgi og IBS

IBS (irritabel tarm) og fibromyalgi faller begge inn i en bred kategori som kalles funksjonelle lidelser. Dette er når kroppen din ikke fungerer som den skal, men legen kan ikke finne noe galt. At de to henger sammen, er forholdsvis ny kunnskap.

Det ser ut til at de to lidelsene sameksisterer i årevis, og at de blusser opp – enten samtidig, eller på forskjellige tidspunkter.

Dette er felles:

  • begge er funksjonelle smerteforstyrrelser (fibromyalgi i hud og muskler/skjelett, IBS i mage/tarm) som ikke kan forklares av strukturelle eller biokjemiske problemer
  • begge forekommer hovedsakelig hos kvinner
  • flertallet av pasientene knytter stressende livshendelser til utbruddet eller forverring av symptomer
  • flertallet av pasientene klager over forstyrret søvn og tretthet
  • psykoterapi og atferdsterapi er effektive i behandling av symptomer
  • visse medisiner kan behandle symptomer på begge forhold.
Samme årsak – løsning i kosten?

Tidligere studier har funnet ut at IBS vanligvis overlapper med fibromyalgi hos samme pasient, noe som tyder på en felles årsak. Fibromyalgi forekommer i opptil 60% av pasientene med irritabel tarmsyndrom (IBS).

Mange pasienter med IBS har hatt nytte av å spise lav-FODMAP, altså unngå visse karbohydrater som fermenterer i tarmen og kan skape luftsmerter, diaré, forstoppelse med mer. Det har derfor så smått blitt startet et forskningsarbeid der man ser på om lav-FODMAP-dietten også kan hjelpe ved fibromyalgi.

I en studie fra 2016 brukte man lav-FODMAP-dietten som basis for kostholdsråd til personer med både IBS og fibromyalgi. I løpet av en 8-ukers periode reduserte personene inntaket av FODMAPs, for så å gjeninnføre disse – for å se forskjellen.

Deltakerne målte smerter og gastrointestinale symptomer, samt andre mål som livskvalitet.

Både fibromyalgirelatert smerte og IBS-relaterte mage-tarm-symptomer ble bedre etter å ha fulgt lav-FODMAP-rådene fra forskerne, noe som jo er lovende.

Dessverre var det store begrensninger i denne studien. De brukte ikke noen kontrollgruppe, studien var ikke blindet og heller ikke tilfeldig, noe som i hovedsak betyr at studien er av dårlig kvalitet. Uten en kontrollgruppe har vi ikke noe å sammenlikne de positive resultatene med. Dermed kan vi ikke utelukke placeboeffekten. Når det er sagt, tyder resultatene på at vi kommer til å høre mer om dette temaet i fremtiden.

Kilde: https://www.med.unc.edu/ibs/wp-content/uploads/sites/450/2017/10/Fibromyalgia-and-IBS.pdf

Kilde: Marum AP, Moreira C, Saraiva F, Tomas-Carus P, Sousa-Guerreiro C. A low fermentable oligo-di-mono saccharides and polyols (FODMAP) diet reduced pain and improved daily life in fibromyalgia patients. Scand J Pain. 2016;13:166-72.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply