Yoga og helse

Filosofi: Hvordan yoga stilner sinnet

I yogarommet er filosofi en del av ingrediensene vi lærere bruker for å fordype elevenes opplevelse av seg selv. Det er yogafilosofien som gjør at yogapraksisen er noe mer enn uttøyninger og merkelige posisjoner med kroppen.

Du kjenner kanskje Platon, Kant og Wittgenstein (europeiske filosofer med stor tyngde)? Denne filosofien er rent teoretisk. Den foregår i hodet, og kroppen har liksom ikke noe med saken å gjøre.

Det unike med yogafilosofien er at vi kjenner den på kroppen. Vi legemliggjør filosofien i hvert pust vi trekker, hver stilling vi inntar, hver pause vi nyter. Og i hvert eneste lille drypp av tilstedeværelse i øyeblikket, i hver fornemmelse vi får fra sinn, hjerte eller kropp i praksisen, så opplever vi sannheten i yogafilosofien.

Yogafilosofi a la Jason Crandell

En av de lærerne jeg vender tilbake til igjen og igjen, er Jason Crandell fra California. Han er et unikum når det kommer til sekvensering av yogaklasser og instruering av posisjoner. Og innimellom alt det fysiske han tar opp i klassene, med timing og rytme, muskler og skjelett, balansepunkt og kraftsentre – så legger han også inn yogafilosof. Kall det gjerne gymnastiske øvelser for hjernen, for sinnet.

Jason holdt en klasse hvor han på en superenkel måte fikk meg til å virkelig kjenne yogafilosofiens hovedsetning på kroppen.

Setningen er som følger:

Yogaś citta-vritti-nirodhaḥ

Patanjalis yogasutraer 1.2

Oversatt betyr dette: Yoga er å stilne sinnets fluktuasjoner.

Slik forklarer Jason hva dette betyr, på en måte som gjør at i alle fall jeg kunne føle det i hver celle i kroppen:

  1. Vi inntar en stilling (asana). Denne stillingen får frem en fornemmelse i kroppen.
  2. Raffiner denne fornemmelsen ved å raffinere teknikken du bruker i stillingen, så mye at du til slutt kjenner hele kroppens deltagelse i stillingen.
  3. Når du kjenner hele kroppen på en gang, er sinnet ditt tøylet, trukket inn til et sted der du verken overveldes eller kjeder deg.
  4. Og når sinnet er i denne tilstanden av sensorisk persepsjon eller opplevelse, så kan sinnet hvile.
  5. Dette er å stilne sinnets fluktuasjoner i yogafilosofien.

Prøv det, da vel – i for eksempel denne yogastillingen!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply