Yoga og helse

Fullmåneyoga – yogapraksis ved fullmåne

I følge yogatradisjonen skal man ta det ekstra rolig på fullmånedagen. I noen yogatradisjoner avstår man fra yogapraksis totalt denne dagen, fordi praksisen er av en så aktiv karakter at den ikke kan roes ned. Men på fullmånedagen passer det godt med ekstra myk, stille og jordende yinyoga. Målet med fullmåneyoga er å gi deg de beste forutsetningene for en god natts søvn.

Fullmånen og kroppen

Både solen og månen trekker på Jorden med gravitasjonskrefter. Og avhengig av hvor på himmelen solen og månen er plassert, vil de skape forskjellige energetiske opplevelser som kan sammenliknes med pusten vår.

Fullmånen tilsvarer enden av innpusten, der livskraften (prana, qi) er som størst. Trekk pusten og kjenn selv! Dette er en utvidende, oppadvendt kraft som gjør oss energiske og følelsesmessig sårbare, og ikke godt jordet. Rundt fullmåne pleier vi også å være mer sta, og mange opplever å ha problemer med å sove. Tankene surrer…

I ashtanga vinyasa yoga, som både er energisk og oppadvendt i sin utførelse, er det derfor vanlig å avstå fra å praktisere yoga asana (posisjoner) denne dagen. Det samme gjelder på nymåne, da energien er på sitt aller laveste og mest jordete (tilsvarende enden av utpust).

Kroppen har både varmende og kjølende energier som yogaposisjoner og pranayama (pust) kan bringe i balanse.

Fullmåneyoga

På de spesielle fullmåneyogaklassene bruker vi de mykere, mer kjølende kvalitetene ved yogapraksisen. Vi trekker oppmerksomheten innover og inviterer en form for mottakelighet inn i praksisen. Vi setter en intensjon om ikke å presse oss på noe vis, men heller motta hva enn det måtte være som kroppen gir oss.

Vi jobber med å gi oss selv pauser mellom posisjonene, slik at vi kan slappe av og kjenne etter. Det er også godt å slippe kroppen fri i noen mer organiske bevegelser og variasjoner av de vanlige yogastillingene. Og vi bruker Barnets posisjon flittig som en myk overgang mellom ulike stillinger. Det er også fint å være opp ned en stund, for eksempel i viparita karani (bena opp langs veggen).

Pranayama, eller yogisk pust, hører også med i en rolig fullmåneklasse. Månepust – chandra bhedana er en avkjølende pusteøvelse.

Erfaringen sier at elever som deltar på fullmåneklassen, opplever en ekstra ro i kropp og sinn når de skal legge seg, og at de sover mye bedre enn ellers på fullmåneaften.

Vil du prøve? Se www.ganeshayoga.no for datoer!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply