Kvinnehelse/ Yoga og helse

Redd for å bli hekta på yoga?

Treningsavhengighet er en realitet og – for stadig flere – et problem. Men kan yoga også gi denne samme følelsen av å være hekta?

For å finne svaret på dette, må vi først se på hva det er å være treningsavhengig.

Hva er treningsavhengighet?

Treningsavhengighet er en usunn besettelse med trening og å være i god form. Avhengigheten oppstår gjerne som et resultat av kroppsbildeforstyrrelser og spiseforstyrrelser. De som er avhengige av trening, har mye til felles med rusavhengige.

De…

  • er besatt av trening
  • trener, selv om det forårsaker fysisk skade
  • trener, selv om de egentlig ønsker å stoppe
  • skjuler at de trener

Man antar at om lag 3 % av alle som går på treningssenter har treningsavhengighet. Blant løpere er tallet muligens nærmere 25 %.

Det er ikke så rart at man kan bli hekta. Når vi er fysisk aktive, slipper hjernen ut visse signalstoffer i nervesystemet. Disse gir oss en deilig følelse av glede eller belønning. Mye tyder på at de som er treningsavhengige, er avhengige av denne glederesponsen.

Hva forårsaker treningsavhengighet?

All fysisk aktivitet frigjør signalstoffer som endorfiner og dopamin. Dette er de samme nevrotransmitterne som frigjøres hos de som misbruker narkotika. En som er treningsavhengig, kjenner på følelser av belønning og glede når hun trener. Men det varer bare så lenge treningen foregår, for når treningen er over, fordufter nevrotransmitterne. En treningsavhengig person må derfor trene stadig mer for å utløse signalstoffene i hjernen.

Treningsavhengighet starter vanligvis med et ønske om å komme i skikkelig god fysisk form. De som har en underliggende spiseforstyrrelse, som anorexia nervosa eller bulimi, kan lettere få en usunn treningsbesettelse. De som lider av kroppsbildeforstyrrelse kan også lett utvikle treningsavhengighet.

Så, hva med yoga?

Blir man like hekta på yoga? Om du er kvinne og praktiserer yoga regelmessig, kan du puste lettet ut. En gruppe forskere innen psykologi og sportsmedisin i Budapest har sjekket om vi løper risiko for at yogaen vår blir avhengighetsskapende.

Yoga er populært, og det er lett å bli glad i – og ønske seg – en daglig praksis. Men er en daglig praksis det samme som avhengighet?

Nei, ifølge forskerne.

De studerte 215 kvinner som hadde praktisert yoga i minst 3 år, 2 ganger i uken eller mer. De studerte faktorer som kalles harmonisk pasjon, tvangsmessig pasjon, risiko for treningsavhengighet og andre yogarelaterte mål.

Bare 2 av de 215 kvinnene var i risikosonen for å utvikle treningsavhengighet (under 1 %). Disse følte seg for eksempel skyldige om de ikke kom seg på matten en dag, eller de praktiserte yoga selv om de var skadet.

(Nå står det ikke noe i rapporten om hvorvidt de da for eksempel lå i sengen og praktiserte yoga nidra… som kanskje ikke kvalifiserer som å presse seg???)

Forskerne fant også at de som regelmessig praktiserte pranayama (pusteøvelser) skåret høyere på harmonisk pasjon, ukentlig yogapraksis og det å poste yogameldinger i sosiale medier (ja, de studerte det også) enn de som ikke, eller bare sjelden, praktiserte pranayama.

Kvinnene rapporterte at de i hovedsak praktiserte yoga på grunn av helsen og det sosiale.

Det siste funnet i studien var at kvinnene som hadde en mer intens pasjon for yoga, også delte mer om yoga i sosiale medier.

(Der kjenner jeg meg igjen, gitt!)

Hva med deg – har du en regelmessig praksis? Bruker du pranayama?

Jeg hjelper deg gjerne på din vei inn i yoga som livsstil – bare ta kontakt!

Hilsen Gunn Helene

Kilder: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35952396/

The Truth About Exercise Addiction: Understanding the Dark Side of Thinspiration. By Katherine Schreiber, Heather A. Hausenblas

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply