Yoga og helse

Høyt blodtrykk? Prøv yoga!

Høyt blodtrykk er en av de vanligste helseplagene i Norge, og også en av de plagene vi bruker mest reseptbelagte medisiner mot. Men ny forskning viser at det ikke trenger å være slik. Yoga kan være svært nyttig for å holde blodtrykket i sjakk.

Andelen av befolkningen som kan sies å ha høyt blodtrykk, varierer naturlig nok med hvor man velger å sette grensen. Men om vi setter den ved 140/90 (et vanlig cut off-point), så har hele 1 million nordmenn høyt blodtrykk (hypertensjon).

I en indisk studie publisert i september 2021 har en gruppe forskere studert hvordan målrettet yogaterapi kan senke blodtrykket ved prehypertensjon (>120/80) og høyt blodtrykk (>140/90).

Prehypertensjon

Før man får virkelig høyt blodtrykk, får man gjerne en forvarsel i form av prehypertensjon. Dette kan utvikle seg til høyt blodtrykk og andre kardiovaskulære sykdommer. Yogaterapi kan ha en rolle i å senke blodtrykket i både prehypertensjon og hypertensjon.

Studiemodellen

Den indiske studien er en metaanalyse, en oppsummering av tilgjengelig faglitteratur på temaet. Forskerne gjorde litteratursøk på randomiserte kontrollerte studier fra 2010-2021. Randomiserte betyr at det var tilfeldig om forsøkspersonen havnet i gruppen som fikk yogaterapi eller i gruppen som ikke fikk terapi (kontroll). Det forskerne var interessert i, var verdiene for det systoliske og diastoliske blodtrykket. Åtte artikler oppfylte alle kriteriene for inklusjon, og derfra gjorde forskerne sine egne beregninger med ulike statistiske verktøy.

Blodtrykksreduksjon

Analysen viste at yogaterapi i større grad senket blodtrykket enn ingen behandling. Yogaterapi inkluderte yogastillinger, pusteøvelser og forskjellige meditasjonsteknikker. Begge blodtrykkene (over- og undertrykk) ble redusert.

Andre effekter som yogaterapien hadde, var lavere puls, kroppsvekt, BMI, midjeomkrets og kolesterolverdier – unntatt HDL, som økte. HDL er det gode kolesterolet som er bra at er høyere.

Hvorfor virker yoga?

Yogaterapi har vist seg å være betydelig i reduksjonen av blodtrykket hos personer med høyt blodtrykk. Akkurat hvor mye yoga, og hva slags, er fortsatt usikkert. Men at yoga er anbefalelsesverdig, er det liten tvil om. Her er årsakene:

  • Avspenning på grunn av kontrollert og langsom pust i pranayama (yogapust) kan påvirke vagusnervens aktivitet og føre til lavere blodtrykk.
  • Yogaen kan også «overflatebehandle» blodårene og øke tilgjengeligheten av et enzym som støtter produksjonen av nitrogenoksid (NO) fra aminosyren L-arginin. NO er ​​et viktig cellulært signalmolekyl som blant annet får blodårene til å utvide seg og blodtrykket til å senkes.
  • Yoga kan redusere kortisolnivåene i kroppen. Kortisolnivåene er en markør for stress. Kortisol holder tilbake salt i kroppen, noe som øker blodtrykket.

Trenger du hjelp til å få kontroll over blodtrykket? Ta kontakt, så ser vi hva vi får til sammen!

Hilsen Gunn Helene

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply