Sunn mat

Klementinjuice kan reagere med medisinene dine

Klementin sitrus frukt på fjøl innendørs

Klementinjuice smaker så godt – men bør de av oss som bruker visse medisiner, være varsomme med godsaken?

Det har lenge vært kjent at grapefrukt og grapefruktjuice inneholder naturlige plantestoffer som kan forstyrre kroppens opptak og behandling av visse medisiner. Dette gjelder for eksempel enkelte prevensjonsmidler og antidepressiva. Når man tar en medisin, ønsker man jo ikke at maten enten forhindrer opptaket av medisinen, eller øker effekten langt ut over det legen har foreskrevet.

Nyretransplantert stordrikker av klementinjuice

Hittil har man ikke sett liknende effekter av klementiner, til tross for at det genetiske opphavet er mye av det samme som for grapefrukt. Men nå har en gruppe forskere ved universitetet i Heidelberg i Tyskland sett nøyere på saken. Hos en pasient med transplanterte nyrer, fant de et betydelig forhøyet nivå av tacrolimus (medisinen han tok for å ikke avstøte de nye nyrene). Mulig årsak: Pasienten drakk store mengder klementinjuice.

Forskerne bestemte seg derfor for å sammenlikne effekten av klementin- og mandarinjuice med grapefruktjuice når det gjaldt metabolisme og transport av medisiner. Alle de studerte sitrusjuicene økte nivåene av flere transportørsystemer og enzymer som metaboliserer (omsetter) medisiner.

Grapefruktjuice var, ikke uventet, den juicen med størst effekt (156 x normalen for grapefruktjuice, 34 x normalen for klementinjuice). Men juicen hemmet også effekten av et cytokrom (CYP3A4) som har med medisinomsetning i kroppen.

Når det gjaldt nyretransplantajonspasienten, var det den hemmede CYP3A4 som var grunnen til de forhøyede nivåene av tacrolimus i pasienten.

Forskerne konkluderer med at dataene de har funnet, kan indikere at klementinjuice, så vel som grapefruktjuice, og til en viss grad mandarinjuice, kan øke effekten av flere viktige enzymer som metaboliserer medisiner i kroppen, samtidig som de også kan hemme andre. Funnene deres tyder også på at klementinjuice potensielt kan bety alvorlige interaksjoner med medisiner. Dette kan igjen føre til uheldige bivirkninger hos pasientene, slik som denne nyrepasienten opplevde.

Skal du være redd for klementinjuice?

Nei! Det skal du ikke, om du er frisk og rask og ikke bruker helt spesielle medisiner. Men er du en av de som har fått beskjed av legen din om å holde deg unna grapefruktjuice? Da bør du også moderere inntaket av klementinjuice. Og forresten – anbefalingen for inntak av alle typer juice er bare 1 desiliter om dagen, ikke en halv liter eller mer, som mange drikker. Vis måtehold, så uteblir alle skumle effekter!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply