Yoga og helse

Kundalini awakenings i forskningen

Kundalini er sanskrit og betyr «sammenkveilet som en slange». Dette er ifølge tantrisk tradisjon i India og Tibet en urenergi som holder til i den nederste del av ryggsøylen, (rotchakra), og kan, om den vekkes, strømme opp til issen (kronechakra) via alle de andre chakraene.

De fleste av oss er til vanlig ubevisst denne instinktive kraften. Men om kraften vekkes, kan det gi uventede og kraftige opplevelser, såkalte kundalini awakenings.

Kundalinikraften

For noen kan en kundalini-oppvåkning skje etter årevis med å dyrke en åndelig praksis, gjøre kundaliniyoga eller annen yoga, meditasjon osv.. Men det kan også skje helt spontant, uten noen form for trening.

En kundalini-oppvåkning kan lede til forståelse av seg selv. Du kan nå en tilstand av lykke og overveldende kjærlighet. Sinnet stilner og tankene klarner. Du kan oppleve en spirituell opplysning, se og erfare i deg selv at det er en forbindelse mellom alt som finnes. Og du kan oppleve økt kreativitet og medfølelse.

Det er jo bra, og noe å jakte på, eller?

Når du ikke er klar

Chakraene er, ifølge indisk tradisjon, kraftsentre som sitter langs ryggsøylen, sju i tallet (hovedchakraene). Disse er som porter til ulike dimensjoner av bevissthet. Hos mange av oss er chakraene ikke åpne. Og blokkerte chakraer vil ikke tillate kundalinikraften til å strømme fritt.

Det er mulig å vekke kundalinikraften ved et uhell og/eller uten å være klar. Og om du vekker kundalini uten at chakraene er åpne, kan det resultere i dårlige opplevelser som kan minne om en tripp eller en psykose.

 Ny forskning på kundalini awakenings

Det er lite forskning som undersøker fenomenet kundalini awakenings og hvordan de fremtrer for oss fra et førstepersonsperspektiv. Det samme gjelder de energetiske effektene av andre spirituelle, transformative opplevelser som har en energetisk komponent.

Dette begrenser vår evne til å forstå og støtte personer som ofte har disse uventede og kraftige opplevelsene.

I en studie fra 2020 tar tre amerikanske forskere tak i nettopp denne problemstillingen. De så på ikke bare arten av disse opplevelsene, men også deres påfølgende atferdsmessige og fysiologiske transformative effekter.

De brukte et intervjuspørreskjema til å samle detaljerte beskrivelser av både de fysiske og metafysiske opplevelsene til mennesker som har en spirituell transformativ erfaring (STE) (f.eks. spontane energiske oppvåkninger, oppvåkninger som skjer gjennom nær-døden-opplevelser og gjennom åndelig praksis).

Mystisk, lys og kjærlighet

Forsøkspersonene rapporterte at hele den energiske oppvåkningsopplevelsen var mystisk, med følelser av ekspansjon (inkludert bevisst oppmerksomhet om å forlate kroppen), og en følelse av å være innhyllet i lys eller kjærlighet.

Av 18 beskrivelser av energiopplevelser rapporterte 85% av deltakerne uvanlige energistrømmer gjennom eller rundt kroppen. Det som i hovedsak utløste disse erfaringene, var å konsentrere seg om spirituelle emner, tilstedeværelsen av en spirituell veileder og intens meditasjon eller bønn.

Transformasjonsendringer hos deltakerne inkluderte for eksempel økt sensorisk følsomhet, kreativitet og endringer i tro, inkludert et ønske om å tjene andre, en følelse av enhet med alle og åndens udødelighet.

Noen følte behov for psykologisk hjelp etter opplevelsen, men rapporterte mangel på forståelse av STE-fenomenet av helsepersonell. Dermed fikk de heller ikke den hjelpen de ønsket seg.

Vil du vite mer om chakraer og yoga? Da kan du lese boken min, Yoga, mat og mindfulness. Her finner du den!

Hilsen Gunn Helene

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply