Yoga og helse

Kundalini vs Prana

I chakrateorien (om energisentrene i kroppen) snakker vi om både kundalini og prana. Dette er to krefter som virker i oss. Eller er det en og samme kraft?

Ifølge Paramhansa Yogananda, så er Kundalini-energien ikke forskjellig fra den prana eller livskraften som strømmer i ryggraden. Det er ikke to forskjellige krefter som strømmer i ryggraden, men ulike manifestasjoner av den samme kraften, sier han.

Ida og Pingala nadi

Om du går på yoga så har du kanskje hørt om de to kanalene, Ida og Pingala nadi, som slynger seg som et DNA-molekyl langs ryggsøylen. Disse usynlige kanalene lar vår livsenergi (prana) flytte seg opp og ned. Kraften slynger seg oppover i Ida når vi puster inn, og slynger seg ned i Pingala når vi puster ut.

Ved hvert punkt der de to heliksene krysser hverandre, er et chakra, et energisenter i kroppen.

Kundalini, et ord du kanskje kjenner fra Kundaliniyoga, er en kraftig variant av prana som er krøllet opp nederst i ryggraden, i rotchakra. Når den vekkes, stiger den i en tredje kanal – Sushumna nadi – som går rett opp langs ryggsøylen og slutter på toppen av hodet, i kronechakra. Kundalinikraften kan, iflge Paramhansa Yogananda, lede oss til opplysning.

Dette er fortsatt den ene og samme prana livskraften, bare en annen manifestasjon.

Gjenoppbyggende vs lynende

Prana holder den menneskelige mekanismen i gang – kropps- og sinnskomplekset, mens Kundalini er den opprinnelige energien, det høyere uttrykket for samme prana.

Mens prana er restorativ og gjenoppbyggende i natur og flyter inn og ut av chakraene, er Kundalini som et lyn som stimulerer chakraene.

Ifølge tantrisk filosofi er vår psykosomatiske helse avhengig av den uhindrede strømmen av denne vitale energien. Når et chakra blokkerer denne energistrømmen, merker vi symptomer i form av fysiske plager og psykiske forstyrrelser som stress, angst, depresjon og annet.

Når Kundalinikraften møter kronechakraet, Sahasrara, oppløses egoet og ødelegger den falske identiteten vår, sier tantrisk filosofi. Og for den som kjenner dette, er opplevelsen unik.

Du ser verden i et annet lys. Du blir et vitne som «ser» alt slik det er, i stedet for å tillegge det betydninger og merkelapper. Lidelsen faller ganske enkelt bort, og alle spørsmål oppløses. Sinnet blir stille, og hjertet våkner.

Vil du lese mer om Kundalinikraften? Det kan du gjøre her!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply