Yoga og helse

Langsom pust og stress

Hvorfor driver vi med langsom pust i yoga? Da jeg begynte med yoga, syntes jeg det varr ukjent og rart å puste sakte gjennom nesen.

Mange typer idretter og treningsformer krever at vi puster ut gjennom munnen, og gjerne at vi også øker pustetempoet i takt med de fysiske anstrengelsene vi holder på med.

Men langsom pust er avgjørende for å redusere stress, viser erfaringen. Og – forskningen.

Nå har en gruppe forskere fra Vanderbilt University School of Medicine, Nashville i USA, sett på nettopp dette.

De var spesielt opptatt av å se om det var mulig å dokumentere det som yogier og andre body-mind-utøvere har erfart, nemlig at det å forlenge utpustet har en ekstra stressreduserende effekt.

Forskerne gjennomførte en 12-ukers randomisert, enkeltblindet studie blant 100 deltakere for å sammenligne om yogabasert langsom pust med utpust > innpust versus utpust < innpust ga målbare forskjeller i fysiologisk og psykologisk stress blant friske voksne.

Deltagerne ble delt i to grupper, den ene pustet lengre utpust enn innpust, den andre motsatt.

Resultater

Deltakerne møtte opp til individuell undervisning i gjennomsnitt 10,7 av 12 tilbudte økter.

I tillegg gjorde de i gjennomsnitt 4,8 økter per uke hjemme hos seg selv.

Det var ingen statistisk forskjell mellom gruppene når det gjaldt oppnådd respirasjonsfrekvens med langsom pust. De var også like pliktoppfyllende når det gjaldt måten å puste på, dette ble målt  med biometriske vurderinger gjennom smarte plagg (HEXOSKIN).

Regelmessig langsom puste i 12 uker reduserte signifikant psykologisk stress, men ikke fysiologisk stress målt ved hjerteratevariabilitet.

Hva så med lengre utpust enn innpust, som yogalærerne mener virker på vagusnerven?

Gruppen som pustet på denne måten, hadde ytterligere reduksjoner i psykologisk så vel som fysiologisk stress gjennom de 12 ukene – men disse forskjellene var ikke statistisk signifikante.

Dette betyr at det kan være fordeler ved å puste på denne måten, og at det i alle fall ikke skader å gjøre det. Og hvem vet hva forskerne finner i neste omgang?

Vil du ha hjelp til å puste roligere for å senke stressnivåene? Ta kontakt, jeg kan hjelpe deg!

Hilsen Gunn Helene

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36871835/

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply