Yoga og helse

Mindfulness mot tinnitus eller øresus

Sliter du med tinnitus? Du vet, den irriterende lyden som bruser, piper, durer eller surrer i hodet, og som bare du kan høre. Vil du lette på problemet? Da kan mindfulness være noe for deg.

Tinnitus eller øresus kan oppleves som alt fra lett sus til brusing og motorlyd. Definisjonen på tinnitus er en lydopplevelse som bare du registrerer, uten at det er noen ytre lydkilde og uten at du er hallusinert eller forvirret.

De som har øresus, forteller om at det opptrer i form av sus, surr, brusing, motorlyd eller pipetoner. For noen går det ut over hørselen. Ulyden kan oppleves som høyfrekvente eller lavfrekvente toner, og er oftest veldig irriterende og forstyrrende.

Mindfulness kan hjelpe mot tinnitus

En gruppe forskere fra Missouri i USA har studert hvordan mindfulness kan påvirke alvorlighetsgraden av øresus, og den funksjonelle forbindelsen i nervenettverkene som er involvert.

13 pasienter rundt 55 år, med plagsomt øresus, deltok. Forskerne målte ulike variabler før, under og fire uker etter intervensjonen.

«Behandlingen» var en 8 ukers mindfulnesstrening med lærer, en såkalt mindfulnessbasert stressreduksjon. Og selv om dette bare var en innledende studie, en såkalt pilotstudie, fant forskerne mye spennende:

  • Deltakerne bedret sin tinnitus handicap indeks og sin tinnitus funksjonsindeks.
  • I tillegg ble de mindre deprimerte.

Mindfulnessbasert stressreduksjon kan derfor sies å være en rimelig og ikke-inngripende behandling av alvorlig øresus.

Her er link til selve artikkelen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25715350

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply