Sunn mat

Mindfulness ved spisebordet påvirker vekten din

Pommes frites i pappbeger med ketsjup innendørs

Bevissthet eller mindfulness rundt det du spiser, kan ha mye å si for vekten din, viser ny forskning. Denne typen bevissthet kan hjelpe mange overvektige som sliter med følelser som gjør at de overspiser.

Den foreliggende studien viser effekten av modifisert dialektisk atferdsterapi (DBT) på en gruppe polikliniske overvektige pasienter. Fra tidligere studier vet man at følelsesstyrt spising er en problematisk strategi for å døyve ubehagelige følelser. Dette kan være svært ødeleggende for kroppsvekten og helsen. Med DBT nærmer man seg de ubehagelige følelsene med nye verktøy som kan hjelpe, uten å gripe til mat. Mindful eating er kommet for å bli.

Mindfulness i 12 uker

Den kanadiske studien ble publisert i Eating and weight disorders i november 2018. Her fulgte forskerne 18 overvektige i 12 uker. De lærte nye teknikker for å hanskes med vanskelige følelser med hjelp av DBT-verktøy. Før og etter 12 uker med terapi, og tre måneder etter endt opplæring, målte forskerne følelsesrelatert spising, psykisk uro, følelsesregulering og mindfulness.

Forbedringene som oppsto i løpet av terapiperioden, vedvarte etter tre måneder uten videre terapi. Ut fra dette konkluderer de med at denne typen atferdsterapi i gruppe kan hjelpe overvektige med vanskelige følelser som leder til overspising. Men, som alltid, forskerne sier at det trengs flere studier for å kunne si noe sikkert om hvordan dette vil påvirke kroppsvekten.

Hjernen har også mye å si

Tidligere studier har vist at noen overvektige kan ha mindre evne til å oppleve nytelse under måltidet. Dette som følge av at de har færre nytelsessentra i hjernen. Det betyr at der andre blir fornøyde av en liten bit sjokolade, må denne gruppen overvektige overspise for å få den samme graden av nytelse. Dermed er det kanskje ikke så rart at mange overvektige overspiser.

Hva er dialektisk atferdsterapi?

Sitat fra nettsiden dbt.no: Dialektisk atferdsterapi (Dialectical behavior therapy (DBT)) er en variant av kognitiv atferdsterapi som integrerer kunnskap fra atferdsterapi, kognitiv terapi og læringsteori samt dialektisk og østlig filosofi (zen). DBT er en prinsippstyrt, delvis manualbasert behandlingsmetode utviklet i USA av professor Marsha Linehan ved University of Washington, Seattle. Utviklingen av DBT var et resultat av behovet for å kunne tilby en effektiv behandlingsform for personer med kronisk suicidalitet og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD). Hyppige suicidale kriser samt pågående selvskading sees ofte ved BPD. DBT blir i dag anerkjent som gullstandarden innen behandling av denne klientgruppen, samt har vist seg å være effektiv også i møte med andre psykiske vansker.

Vil du lese mer om hvordan du får kontroll på vekten? Les om hvordan smakssansen for fett spiller inn.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply