Yoga og helse

Namaste, den universelle yogahilsenen

Hender i namaste yogahilsen foran brystet

Om du har vært på en yogaklasse noen gang, er det stor sannsynlighet for at du har blitt hilst med namaste i slutten av klassen. Men hva betyr dette ordet egentlig?

I India er namaste den vanligste hilsenen, og den brukes både når folk møtes og når de skilles. Litt som vårt håndtrykk, altså. Men der slutter også likheten. For mens håndtrykket vårt er karslig og avvæpnende, er namaste, med samlede hender foran hjertet, noe mer.

Du kan oversette namaste med en lang setning: Det høyeste i meg hilser det høyeste i deg. Denne tolkningen har gamle røtter. I India er det vanlig å tro at vi alle har en guddommelig gnist i oss, og denne befinner seg i hjertechakraet vårt. Så ved å samle hendene foran hjertet, viser sjelen i den ene personen ærbødighet til sjelen i den andre personen.

Den mer tekniske oversettelsen av ordet finner vi om vi deler ordet i sine enkelte bestanddeler. Nama betyr å bukke, as betyr jeg, og te betyr deg. Altså: Bukke jeg deg – eller: jeg bøyer meg for deg.

Namaste-hendene

For å gjøre denne enkle mudraen eller håndbevegelsen, samler du håndflatene foran hjertet, med tomlene inn mot brystbenet. Lukk øynene, og bøy hodet ned mot fingertuppene. Du kan også starte med hendene opp til pannen slik at tomlene berører området mellom øyebrynene, også kjent som det tredje øye, bukke og så flytte hendene ned foran brystbenet. Dette er ekstra respektfullt.

Halv torso hender i namaste yogahilsen utendørsI en yogaklasse sier vi gjerne namaste idet vi gjør denne hilsenen. I India vet alle at selve mudraen er namaste, så der sier de ikke dette rett ut. Det er fint for en lærer og en elev å dele et øyeblikk i felleskap i denne hilsenen, fordi det skaper en forbindelse mellom to individer, en tidløshet, en forening av to bevisstheter. Ved å avslutte klassen på denne måten, inviterer læreren elevene til å koble seg på hele den lange kjeden av elev-og-lærer-forhold som strekker seg flere tusen år tilbake i tid.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply