Yoga og helse

Online mindfulness mer populært

Hva er online mindfulness? «Mindfulness er bevisstheten som oppstår idet du er oppmerksom, med vilje, i øyeblikket, på en ikke-dømmende måte». Slik defineres mindfulness av Dr. Jon Kabat-Zinn, grunnleggeren av mindfulness-bevegelsen i Vesten.

Denne formen for oppmerksomhet har vært praktisert i århundrer i ulike tradisjoner og religioner. Mange finner den økte bevisstheten nyttig – de blir gladere til sinns og senker stressnivåene i hverdagen. Mindfulness-meditasjon har også blitt populært. I yinyoga, som er en svært rolig form for yoga og hvor utøverne blir lenge i hver stilling, er det passende å praktisere mindfulness i stillingene.

Alt dette fokuset på mindfulness har gjort at stadig flere har forsket på emnet, og brukt mindfulness på nye måter. I løpet av det siste tiåret har denne formen for oppmerksomhet blitt implementert i kliniske studier, psykoterapi, yogareiser og til og med i teknologi med smarttelefonapplikasjoner. Og du finner tusenvis av mindfulness-meditasjoner på Youtube, Spotify og andre steder.

Online mindfulness

I og med at mennesker over hele verden nå mer eller mindre er i lockdown, har interessen for å lære seg, og praktisere, mindfulness online økt. Så derfor er det ikke så rart at dette fenomenet nå også er studert.

Angelica Misitzis fra helsevitenskapsfakultetet ved universitetet i Athen, Hellas, publiserte en studie i The International Journal of Yoga i desember 2020. Målet med artikkelen var å studere interessen for mindfulness online.

Hun kjørte en Google Trends-analyse for årene 2004-2020, over hele verden.

Det hun fant, var antakelig ikke overraskende, men likevel interessant å se svart på hvitt. Det var en statistisk signifikant økning for begrepet «mindfulness» for perioden som ble studert.

Land som søkte etter begrepet mest var Irland, Danmark, Nederland, Sverige og New Zealand, mens kontinentet Afrika hadde de laveste søkene. Søk etter mindfulness toppet seg i april 2020, noe som Misitzis mener er fordi COVID-19 pandemien skapte en angstfølelse over hele verden.

Hun konkluderer med å si at økningen i interessen for mindfulness som hun fant, kan gjenspeile samfunnets behov for jording og forbedret livskvalitet.

Trenger du mer mindfulness og jording i hverdagen din? Kanskje er helhetlig helseveiledning med mindfulness-meditasjon noe for deg. Ta kontakt med meg på mail her!

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33343156/

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply