Kvinnehelse

Periodisk faste og psyken

I januar er det alltid ekstra fristende å begynne på en ny diett. Periodisk faste har raskt blitt et svært populært alternativ for å kvitte seg med julekiloene. Men hvordan påvirker denne typen faste psyken vår? Det har en gruppe forskere fra universitetet i Barcelona studert.

Fra tidligere studier vet vi at periodisk faste av ulike slag effektivt kan hjelpe deg ned i vekt og forebygge utvikling av overvekt og fedme. Men det som også er sikkert, er at når du er ny til faste, så vil du stadig møte utfordringen det er å IKKE spise når du er sulten.

Hva skjer når vi faster?

Følelsen av sult kan bli altoverskyggende, litt avhengig av hvilken fastemetode du har valgt deg. Den foreliggende studien ble publisert i tidsskriftet Physiology & Behavior i desember 2022. Her undersøkte forskerne hvordan en lengre periode med matmangel påvirket ulike aspekter av hjernens utøvende funksjon hos deltakere som aldri tidligere har gjennomgått periodisk faste.

Tjueseks deltakere med normal vekt var med i studien. De utførte to ulike klassifiseringsoppgaver etter enten en 12 timers faste eller en ikke-fastende periode, i separate økter. Forskerne målte prestasjonene i flere underliggende beslutningsprosesser, slik som responshemming og oppmerksomhetskontroll.

Flere feil

Resultatene viste at fasten ikke påvirket beslutningsprosesser eller respons, målt ved reaksjonstid. Så langt var alt bra.

Men det forskerne fant, var at personene som hadde fastet, hadde en høyere grad av feil. Dette bunnet i det forskerne kalte forstyrret oppmerksomhetskontroll.

Konklusjonen var at når hjernen – og bevisstheten – er opptatt med å bekjempe sultfølelsen, så klarer den ikke samtidig å ha full kontroll over andre aspekter av oppmerksomheten. Forskerne peker på viktigheten av å ha en klar strategi for å takle oppmerksomhetsproblemer som følge av periodisk faste.

Trenger du hjelp til å spise sunnere, gå ned i vekt eller føle overskudd og glede i hverdagen? Jeg kan hjelpe, send meg en mail!

Hilsen Gunn Helene, ernæringsfysiolog og kvinnehelseekspert

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36549561/

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply