Sunn mat

Personlig ernæring – noe for deg?

Kvinne som spiser hamburger innendørs

Personlig ernæring er de kostrådene som oppstår idet man tar inn over seg at vi ikke er like: Vi spiser ulikt, og vi har ulik genetisk bakgrunn, ulik livsstil og ulike forutsetninger. I bunn og grunn det samme som kliniske ernæringsfysiologer har tilbudt klientene sine siden 1960-tallet. Men i dag lokker internett med fristende tilbud, spesielt tilpasset DEG. Vi ser mer på dette fenomenet.

Vi vet alle at vi ikke er like. Men har du tenkt på at samspillet mellom mat og gener går to veier?

På den ene siden kan maten vi spiser påvirke måten genene våre uttrykkes på. På den andre siden kan genene våre påvirke hvordan kroppen vår reagerer på denne maten. Personlig ernæring ser på den komplekse samspillet mellom næringsstoffer og gener for å skape skreddersydde kostplaner som utfyller en persons unike genetiske profil.

Personlig ernæring kan derfor være bra for helsen til hver enkelt, men det kan også forebygge samfunnsomfattende sykdommer som fedme, type 2 diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og underernæring.

Hva er personlig ernæring?

Det er ingen enighet om hva personlig ernæring defineres som blant forskere. En vanlig definisjon er en tilnærming som bruker informasjon om individuelle egenskaper for å utvikle målrettede ernæringsmessige råd, produkter eller tjenester. Tilnærmingen hjelper enkeltpersoner med å oppnå en varig kostholdsatferdsendring som er gunstig for helsen. Personlig ernæring overlapper delvis med relaterte termer som presisjonsernæring, nutrigenomics, nutrigenetics, ernæringsgenomikk med mer.

Personlig ernæring kan brukes på to viktige områder: for det første for kostholdsbehandling av personer med spesifikke sykdommer eller som trenger spesiell ernæringsstøtte – for eksempel i graviditet eller alderdom, og for det andre for utvikling av mer effektive intervensjoner for å forbedre folkehelsen.

Hvordan tilpasses kostplanen?

Man kan bruke biologiske bevis på hvordan den enkelte responderer på matvarer eller enkeltnæringsstoffer avhengig av genotypiske eller fenotypiske egenskaper. Dette er blodprøver, urinprøver, avføringsprøver, gentester med mer.

Eller man kan analysere nåværende atferd, preferanser, barrierer og mål og påfølgende levering av intervensjoner, som motiverer og gjør det mulig for hver person å gjøre nødvendige endringer i spisemønsteret sitt.

Big business

Det potensielle markedet for personlig ernæring er stort. Kundegrunnlaget er både friske mennesker og de som har en sykdom. Dessuten spiser vi alle hver dag, så mulighetene for tilpasning er kontinuerlig. En personalisering av kostplanen kan gjøre oss i stand til å forbedre eller opprettholde helsen. De fleste kommersielle personlig tilpassede ernæringsintervensjoner leveres direkte til forbrukeren via internett. Påliteligheten av bevisene som brukes av slike selskaper er dessverre usikker. Så inntil det bedres – finn deg en klinisk ernæringsfysiolog!

Kilde: https://www.bmj.com/content/361/bmj.k2173

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply