Yoga og helse

Personlig tilpasset yoga mot utbrenthet

I juni kom en pilotstudie som viser at personlig tilpasset yoga kan motvirke utbrenthet og stress hos for travle leger. Dette er verdt å merke seg for alle som er utbrente, eller føler at de snart møter veggen.

Alle de flotte folkene i helsevesenet har virkelig stått på ekstra for oss i år, i forbindelse med covid-19. Og det er ikke vanskelig å forestille seg at mange sliter med ettervirkninger av alle de dramatiske, tragiske og farlige situasjonene de har vært ute for. Det flere har spurt seg, er hva som kan hjelpe.

Og nå har australske forskere gjort noe med saken. I undersøkelsen sammenliknet forskerne effekten av å praktisere personlig tilpasset traume-informert yoga 1 time i uken i tillegg til en fire timers workshop og hjemmearbeid, med en vanlig fitness gruppetrening 1 gang i uken.

Personlig yoga mot depersonalisering

Begge formene for aktivitet reduserte graden av utbrenthet. Det var de som gjorde yoga som også reduserte følelsen av depersonalisering, som ifølge Psykologtidsskriftet.no defineres slik: Depersonalisering er en tilstand der personen opplever en følelse av uvirkelighet og distanse fra seg selv. I depersonalisering synes den ytre verden uvirkelig og fremmed. Disse symptomene kan opptre både samtidig og hver for seg. Til forskjell fra en psykose vil personen vanligvis ha innsikt i at dette er et subjektivt fenomen og ikke objektiv virkelighet (American Psychiatric Association, 1994; World Health Organisation, 1993).

En-til-en-yoga er mer ressurskrevende, men samtidig bedre tilrettelagt for å se gode resultater ved utbrenthet.

Kunne du trenge personlig yoga eller en helhetlig helseveiledning der yoga og kosthold inngår? Send meg en melding!

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32300055/

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply