Kvinnehelse/ Yoga og helse

Tend and befriend – kvinner og stress

Du har kanskje ikke hørt om begrepet «tend and befriend»? Det hadde ikke jeg heller, inntil jeg studerte restorative yoga og lærte mer om stressresponsen for oss kvinner.

For den er ikke lik som for menn, nødvendigvis. Det kan jeg slå fast med en gang.

Vanligvis tenker vi på stressresponsen som kamp og flukt – altså at stresset øker adrenalinet i kroppen og gjør oss klare til å slåss for livet, eller løpe vekk fra faren. Dette er en urgammel metode som har hjulpet oss i mang en knepen situasjon opp gjennom årtusenene.

Men kvinner kan ofte reagere på stress med å bli supersosiale – og også dette er en urgammel teknikk. For hvordan skal vi klare oss i kampen mot sabeltigeren som truer barna mens mennene er på jakt? Jo, ved å være gode venninner og få hjelp av hverandre.

Enter: Tend and befriend

Tend betyr å ta vare på, se etter, og befriend betyr å skaffe seg nye venner. I våre dager er det mindre vanlig med sabeltigere, men desto vanligere at vi opplever stress i hverdagen:

  • Tidsklemma
  • Helseangst
  • Jobben
  • Kroppsforventninger
  • De gamle foreldrene
  • Flink pike-syndromet

Alt dette, og mer til, kan gi seg utslag i form av kronisk stress. Da virker det merkelig å skulle ta på seg enda mer stress, i form av å være den som baker til jobben, eller den som arrangerer venninnetreff, eller den som passer barna for andre i tillegg til egne.

Biologien bak

Den adferdsbiologiske mekanismen som ligger til grunn for tend and befriend-mønsteret ser ut til å trekke på tilknytnings- og omsorgssystemet.

Vi mennesker utviklet oss med to forskjellige foreldremodeller. En teori er at naturlig utvalg kan ha favorisert menn som kunne kjempe eller flykte og kvinner med en sosial, harmonisk gruppeatferd som prioriterte omsorgen for hverandre og de unge.

Vi ser det også på hormonnivå. Hos mennesker er hormonet oksytocin sterkt knyttet til sosial atferd, tilknytning, mors omsorg, vennskap og seksuell aktivitet. Merkelig nok er det en kjønnsforskjell i dette hormonets funksjon: hos kvinner vil høye nivåer av kjønnshormonet østrogen forsterke effekten av oksytocin. Hos menn vil mye kjønnshormoner dempe effekten. Oksytocin har vist seg å bli skilt ut som et svar på stress, og kvinner gjør dette i større utstrekning enn menn i en truende situasjon.

Hva så?

Tend and befriend-responsen til stress kan faktisk beskytte oss mot stressproblemer. Vi ringer en venninne når livet butter, deler problemet, og da er problemet plutselig mindre. Vi gir ungene en klem og kjenner hva som virkelig er viktig i livet. Så mens kamp og flukt kan redde en enkelt person fra faren, kan tend and befriend redde fellesskapet.

Men det kan også være uheldig for oss. Konsekvensene av denne forskningen er enorme. Menn er overrepresentert når det gjelder voldshandlinger. Kan dette knyttes til en kamp- og fluktrespons på stress? Og kvinner som blir i farlige eller voldelige forhold – skyldes dette «tend and befriend»?

Å forstå hvordan menn og kvinner svarer forskjellig på stress, kan hjelpe oss når vi samhandler med begge kjønn. Kvinner og jenter kan trenge ekstra støtte fra jevnaldrende når de står overfor en vanskelig situasjon, mens menn og gutter kan trenge ressurser til å roe seg ned.

Er du stresset? Da kan du ha nytte av en spesialtilpasset yogasekvens og kostråd som minsker stressets skadevirkninger i kroppen.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply