Utvalgt/ Yoga og helse

Vegetarisk eller altetende yogi?

For alle som elsker yoga og god vegetarisk mat – dette er en spennende studie! For har du tenkt over at maten du spiser, kan påvirke opplevelsen av livskvaliteten din?

I 2012 ble det utført en nasjonal helseintervju-undersøkelse. Det var nesten 35 000 voksne som deltok, og de var valgt ut på enn slik måte at de representerte hele USA. I en ny undersøkelse av funnene i denne store studien, ønsket en gruppe forskere å se nærmere på forskjeller mellom yogautøvere som var vegetarianere og de som var altetere. De ville også se på størrelsen på de to gruppene. Studien er presentert i sin helhet i tidsskriftet Complementary Therapies in Medicine i oktober 2018.

Funnene

I USA i 2012 var det 1,7 millioner yogautøvere som hadde fulgt et vegetarisk kosthold i løpet av de siste 12 månedene (altså 8,3 % av alle yogautøverne) – i tillegg var det 2,7 millioner andre amerikanere som også hadde spist vegetarisk, men ikke drevet med yoga (tilsvarende 1,3 % av alle de som ikke drev med yoga).

Yogautøvere som var mellom 30 og 64 år var de som i størst grad spiste vegetarisk det siste året – de mellom 18 og 29 i mindre grad. Det var også slik at de som var i et parforhold, de som var overvektige, de som røyket eller de som hadde privat helseforsikring i mindre grad hadde spist vegetarisk siste år.

De som spiste vegetarisk inkluderte gjerne meditasjon som en del av praksisen sin og sa at de valgte yoga fordi den har et holistisk fokus. I tillegg opplevde de at yoga påvirket årsaken til, heller enn symptomene, på helseplagene deres.

Basert på disse interessante funnene, kunne forskerne konkludere met at yogautøvere som følger et vegetarisk kosthold ser ut til å gå opp i yoga mer som en livsstil heller enn en terapeutisk metode.

Kilde: Differences between vegetarian and omnivorous yoga practitioners-Results of a nationally representative survey of US adult yoga practitioners. Complement Ther Med. 2018 Oct;40:48-52.

Er du interessert i sammenhengen mellom yoga og mat? Da vil jeg anbefale boken min, Yoga, mat og mindfulness!

Her kan du lese mer om vegetarmat.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply