Yoga og helse

Walking meditation – meditasjon mens du går

En walking meditation krever ikke stor plass eller fjellvidder, du kan praktisere det på stuegulvet om du vil. Og det vil du kanskje, når du hører alle de gode effektene det har på sinnet.

Gående meditasjon er en nyttig og jordende praksis som gir ro og bevissthet. Du kan gjøre det når som helst, ikke nødvendigvis i sammenheng med annen meditasjon, og du kan gjøre det alene eller i grupper. Her er en god beskrivelse av hvordan du gjør det.

Walking meditation danner nye mønstre i hjernen

I en studie publisert i 2020 viser en gruppe forskere at mindfulness-meditasjon under gange kan påvirke hjernen i positiv retning.

24 deltakere ble bedt om å gå 200 meter i selvvalgt tempo. De hørte enten på en mindfulness-meditasjon mens de gikk, eller en mindlessness-meditasjon, eller ingen ting.

Forskerne målte den elektriske aktiviteten i hjernen og kunne se på de ulike hjernebølgene – theta, alfa og beta.

Forsøkspersonene fikk etter gåturen et spørreskjema.

Mindfulness-meditasjonen var virkningsfull og deltakerne kunne fokusere bedre på oppgavene i spørreskjemaet, de opplevde seg mindre aktiverte og kunne forbedre affektive responser bedre enn mindlessness og kontrollgruppen.

Mindlessness-meditasjonen (som jeg ikke håper noen underviser!) økte bruken av dissosiative tanker (handle på autopilot, ikke registrere at man har gått). Deltakerne ble mindre oppmerksomme på sin kropp og følelser og ble mer negativ i tankegangen.

Mindfulness virker så bra fordi de to hjernehalvdelene forbindes bedre, spesifikt i tilkoblingen av høyfrekvente bølger mellom høyre frontal og venstre temporo-parietal områder av cortex.

Har du prøvd mindfulness når du går?

Kilde: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/psyp.13529

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply