Yoga og helse

Yinyoga mot kronisk stress

I en ny studie på yinyoga utført ved Universitetet i Lund, Sverige, har forskerne sett på hvordan denne rolige formen for yoga kan motvirke stress.

Og det skulle vise seg at av og til er 5 uker nok. Nok til å minske stresset, finne roen, jorde seg.

Forskerne vervet om lag 100 voksne på rundt de 50 år som deltagere i studien. De ble innhentet ved hjelp av avisannonser der forskerne spurte etter mennesker med kronisk høy grad av stress i livet. Både menn og kvinner deltok.

Studieoppsett

Deltakerne ble tilfeldig fordelt i tre grupper:

1) Denne gruppen fikk praktisere yinyoga 60 min 2 ganger i uken i 5 uker. I tillegg fikk de et knippe pusteøvelser som de skulle gjøre hjemme hver dag.

2) Denne gruppen fikk i tillegg til det gruppe 1 fikk, også mindfulness 30 min 2 ganger i uken i 5 uker.

3) Den siste gruppen var kontrollgruppen, og de fikk ingen yoga eller mindfulness i løpet av de 5 ukene som studien varte.

Adrenomedullin og psykologiske risikofaktorer

Forskerne målte blodnivåene av adrenomedullin – et peptidhormon som bl.a påvirker blodtrykket og hvor mye eller lite ulike celler vokser. Forhøyede nivåer av adrenomedullin kan påvisers flere år før en person utvikler ikke-smittsomme sykdommer som hjerte-karsykdom og kreft.

De målte også vanlige psykologiske risikofaktorer for livsstilssykdommer, som stress, angst, depresjon og søvnløshet.

Yinyoga ga gledelige resultater

Både yinyogagruppen(1) og yinyoga- og mindfulnessgruppen (2) fikk betydelig reduksjon i blodverdiene av adrenomedullin, og de fikk lavere forekomst av angst og søvnproblemer. Dette sammenliknet med kontrollgruppen (3).

Yinyoga- og mindfulnessgruppen (2) fikk i tillegg en betydelig reduksjon i stress og depresjon enn kontrollgruppen (3).

Forskerne konkluderer med at yinyoga kan være en rimelig og virkningsfull måte å redusere både de fysiologiske og psykologiske risikofaktorene for hjerte-karsykdom og kreft.

Hva med deg – er du interessert i å bruke yinyoga for å holde deg frisk? Her finner du yinyoga du kan prøve deg på hjemme!

Hilsen Gunn Helene

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply