Yoga og helse

Yoga beskytter genene dine

Yoga asana utendørs kvinne på lilla matte på grønt gress

Visste du at yogastillinger, pusteøvelsene vi gjør, og meditasjonen underveis i en yinklasse kan reparere genene dine? Dette har to indiske forskere kommet frem til, etter å ha gjennomgått de studiene som foreligger på området. Og nøkkelordet er telomerer.


Telomerer er de repeterende sekvensene som beskytter endene av kromosomene. De hjelper oss å opprettholde vår genomiske integritet og er av stor betydning for helsen vår.

Stabile telomerer

Telomerene forkortes gradvis gjennom livet, og mange studier har vist at kortere telomerlengde er forbundet med livsstilssykdommer. Tidligere studier har pekt på hvordan yoga og livsstilsbaserte intervensjoner spiller en betydelig rolle i å beskytte mot oksidativ DNA-skade og cellulær aldring. Men kun noen få studier har fokusert på telomerenes stabilitet og hva det betyr å praktisere yoga asana (posisjoner), pranayama (yogapust) og meditasjon.

I en studie som ble publisert i the International Journal of Yoga i november 2018 har to forskere fra India systematisk gått gjennom og vurdert det som foreligger av tilgjengelige data om hvordan yoga (asana, pranayama og meditasjon) opprettholder telomerene og telomerase. Telomerase er et enzym som kan reparere skadde telomerer. Telomerase finnes vanligvis ikke i de ordinære kroppscellene, men er å finne i rikelig monn i fosterceller, stamceller og kjønnsceller.

Oksygenflyt og stressnivå

Forskerne gjorde et søk i følgende elektroniske databaser: Cochrane Library, NCBI, Pubmed, Google Scholar, EMBASE og Web Of Science. De så spesielt på hvilke mulige mekanismer som kan forklare hvorfor asana, pranayama og meditasjon kan påvirke telomerlengden og mengden telomerase. Resultatene viste at asana og pranayama kan øke oksygenflyten i celler, og meditasjon reduserer stressnivået ved å påvirke hypothalamus-hypofyse-binyreaksen. Forskerne konkluderer med at en regelmessig yogapraksis med asana, pranayama og meditasjon kan bidra til å opprettholde vår genomiske integritet og er av vital betydning for et sunt liv og for å forebygge livsstilssykdommer.

Mine betraktninger

For min egen del må jeg legge til at det fortsatt finnes veldig få studier på dette området. Så, som det som regel pleier å stå i slike artikler: Det må mer forskning til. Og spesielt her, vil jeg si. Dette er et utrolig spennende og fremtidsrettet område å studere, spesielt om man kombinerer yogapraksis med sunn mat. Som her på bloggen min!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply