Yoga og helse

Yoga hjelper urolige barn

Barnehage barn jente fargerike klær

Barn i barnehage har travle dager, og mange opplever indre uro. I en ny studie har forskerne sett på barnehagebasert yoga og kognitive ferdigheter, visuell-motorisk koordinasjon og oppførsel (uoppmerksomhet og hyperaktivitet) hos femåringer.

Det var 45 barn som deltok i den tysk-tunisiske studien – 28 jenter og 17 gutter. i løpet av 12 uker fikk 15 av barna gjøre hatha-yoga to ganger i uken i 30 minutter, 15 andre av barna gjorde generell fysisk aktivitet og den siste gruppen på 15 gjorde ingen form for fysisk aktivitet (kontrollgruppe).

Hatha-yoga er ikke i utgangspunktet en egen form for yoga, men omfatter all slags fysisk yoga der posisjoner (asana) inngår, men hvor man ikke flyter fra en stilling til den neste. Eksempler på hathayogaformer er anusara yoga, ashtanga vinyasa yoga, Bikram yoga, Iyengar yoga, jivamukti yoga, kundalini yoga med mer.

Metoden

Før og etter de 12 ukene fullførte alle 45 barna ulike motoriske og kognitive tester, samt en vurdering av oppførsel, uoppmerksomhet og hyperaktivitet. Før start av prosjektet var det ingen forskjell mellom de tre gruppene.

Resultatene

Etter 12 uker var saken en annen. Gruppen som hadde gjort yoga, hadde en betydelig positiv utvikling når det gjaldt oppmerksomhet og hyperaktivitet. Resultatene var også bedre enn de som hadde gjort vanlig «gym».

Yoga hadde også forkortet tiden barna trengte på å utføre to ulike øye-hånd-presisjonsoppgaver. Resultatene indikerer også en signifikant positiv effekt av yoga på en visuell oppmerksomhetsscore.

Forskerne konkluderer derfor med at 12 uker med barnehagebasert yoga forbedrer utvalgte visuelle oppmerksomhets- og syn-hånd-koordinasjonsparametre. I tillegg begrenser det uoppmerksomhet og hyperaktivitet hos femåringene.

Yoga er dermed en passende og kostnadseffektiv øvelse som kan bedre kognitive faktorer og oppførselsfaktorer som er relevant for god læring. Dette kan igjen føre til bedre akademiske prestasjoner blant små barn.

Vil du lese mer om yoga og unge? Se her!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply