Yoga og helse

Yoga mot høyt blodtrykk

Kvinne i hvite klær mediterer utendørs

Høyt blodtrykk er et vanlig helseproblem i Norge, på linje med andre vestlige land. Det er mange som opplever en avslappet følelse etter yoga, og i Tyskland har en gruppe forskere nå utredet effekten av yoga på høyt blodtrykk.

BAKGRUNN

Fra tidligere studier vet man at yoga ser ut til å utøve sin effekt mot høyt blodtrykk hovedsakelig gjennom tilhørende puste- og meditasjonsteknikker, og mindre gjennom faktiske yoga-stillinger, asanaer. Ved avdeling for naturopati og integrativ medisin ved universitetet i Duisburg-Essen ønsket en gruppe forskere å utrede dette. Resultatene er publisert i det tyske legetidsskriftet 14.12.18.

Målet med denne studien var å sammenligne den blodtrykksreduserende effekten av yogaintervensjoner med og uten yoga-stillinger hos pasienter med arteriell hypertensjon.

METODER

75 pasienter som tok medisiner for høyt blodtrykk (72 % kvinner, i gjennomsnitt 58,7 ± 9,5 år) ble randomisert (tilfeldig fordelt) til tre grupper:

  • en yogaintervensjonsgruppe med yoga-stillinger (25 pasienter, hvorav 5 droppet ut av forsøket før slutten). Disse gjorde 45 minutter med yogaposisjoner og 45 minutter med meditasjon, pusteøvelser og samtaler.
  • en yogaintervensjonsgruppe uten yoga-stillinger (25 pasienter, 3 dropouts). Disse gjorde 90 minutter med meditasjon, pusteøvelser og samtaler.
  • en venteliste-kontrollgruppe (25 pasienter, en dropout). Disse gjorde ingen ting ut over det vanlige livet sitt.

Intervensjonene besto av 90 minutters yogapraksis per uke i tolv uker. Datainnsamlerne visste ikke hvilke pasienter som gikk i hvilke grupper. Disse vurderte «systolisk 24-timers blodtrykk» og «diastolisk 24-timers blodtrykk» før og etter intervensjonen.

RESULTATER

Etter intervensjonen var systolisk 24-timers blodtrykk i yogaintervensjonsgruppen uten yoga-stillinger signifikant lavere enn i kontrollgruppen (gruppeforskjell [Δ] = -3,8 mmHg). Det var også betydelig lavere enn i yogaintervensjonsgruppen med yoga-stillinger (-3,2 mmHg). Diastolisk blodtrykk var ikke vesentlig forskjellig på tvers av grupper. Ingen alvorlige bivirkninger ble oppstått i løpet av forsøket.

KONKLUSJON

I henhold til funnene fra tidligere studier fant vi ut at bare yoga uten yoga-stillinger induserte en kortsiktig senkning av ambulatorisk systolisk blodtrykk. Yoga er trygt og effektivt hos pasienter som tar medisiner for arteriell hypertensjon, og kan derfor anbefales som et ekstra behandlingsalternativ for personer i denne kategorien.

Vil du prøve en liten yogasekvens med meg? Sjekk denne videoen!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply