Yoga og helse

Yoga mot høyt kolesterol

Gunn Helene Arsky i navasana

Vet du hvor høyt kolesterol du har? Mange leger mener vi bør kjenne kolesterolet vårt like godt som vi kjenner skostørrelsen. Og om du praktiserer yoga, kan du gå ned flere skostørrelser, om vi holder oss i dette bildet. Rene Askepott!

Iranske forskere har nylig vist at yogapraksis kan forandre den kjemiske sammensetningen i blodet vårt. Studien, som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Preventive Medicine i mai 2019, studerte flere apsekter ved blodets kjemi. De så på totalkolesterol, HDL-kolesterol (det gode kolesterolet), LDL-kolesterol (det uheldige kolesterolet), triglyserider og C-reaktiv protein (CRP, «senkning» eller betennelsesmarkør).

Forskerne ønsket med dette å danne et vitenskapelig fundament for noen av fordelene med yoga. Prosjektet ble utformet som en intervensjonsstudie, og 24 kvinner deltok etter å ha blitt utvalgt etter kriteriene for inkludering og ekskludering. Forskerne målte biokjemiske variabler som totalkolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglyserider og CRP for hver deltaker.

Regelmessig yoga for bra kolesterol

Kvinnene deltok på yogaklasser tre ganger i uken i 26 uker. Disse var ledet av en erfaren yogainstruktør. Etter 26 uker med yogaintervensjon ble de samme blodprøvene tatt, og de samme variablene ble vurdert.

Resultatet viste at yoga reduserte totalkolesterol og senket det dårlige kolesterolet, LDL, betraktelig, men yoga hadde ingen signifikant effekt på triglyserider, det gode kolesterolet HDL og CRP.

Vil du lese hvordan epler påvirker kolesterolet – se denne artikkelen 🙂

Og her er enda en spennende sak om yoga og helse!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply