Yoga og helse

Yoga nidra – stressmestring for forelesere

Yoga nidra savasana yogamatte kvinne utendørs

Yogisk søvn, yogasøvn eller yoga nidra er alle sammen betegnelser på en dyp avslapningsmetode. Nå viser forskning at den er en utmerket selvhjelpsterapi for stressede mennesker, for eksempel forelesere.

Verdensstatistikken viser at mange av oss vil oppleve en eller annen form for angst eller stemningsforstyrrelse på et eller annet tidspunkt i livet. Sinn-kropp-intervensjoner som hatha yoga (yogaposisjoner uten flyt mellom stillingene) og sittende meditasjon har blitt brukt som en form for selvhjelpsterapi. Dette har vist seg å være spesielt nyttig for utfordrende yrker som lærere og professorer.

Alle som har hørt på en forelesning noen gang, vet hvor viktig foreleserens engasjement er for opplevelsen og det du sitter igjen med av lærdom. Uten en engasjert, personlig foreleser kunne man like gjerne lest en bok. Og det er denne personlige innsatsen som så ofte tærer på foreleserne.

Yoga nidra i tre måneder

I en studie publisert i the International Journal of Yoga i 2018 studerte en gruppe forskere fra Brasil effekten av yoga nidra og sittende meditasjon på angst- og depresjonsnivåene hos forelesere på høyskoler og universiteter.

Seksti universitetsprofessorer, menn og kvinner i alderen mellom 30 og 55 år, ble tilfeldig fordelt i en av de tre eksperimentelle gruppene: Yoga nidra, sittende meditasjon og kontrollgruppe. De som var i yoga nidra-gruppen, fikk to ukentlige yoga nidra-klasser a 50 minutter i tre måneder. Deltakerne lå på ryggen i savasana, med ansiktet vendt opp og armer og ben litt ut fra midtlinjen i kroppen. Medtoden som ble brukt, er utviklet av Swami Satyananda Saraswati, School of Yoga, Munger, Bihar i India.

De som var i meditasjonsgruppen, fikk to ukentlige meditasjoner a 50 minutter i tre måneder. Meditasjonen foregikk sittende og innbefattet pusteøvelser og mindfulness etter en metode utviklet at Jon Kabat-Zinn. De som var i kontrollgruppen, fikk ingen oppfølging.

Foreleserne ble evaluert to ganger i løpet av de tre månedene som studien varte. De psykologiske variablene inkluderte angst, stress og depresjon.

Dataanalysene viste at yoga nidra-gruppen hadde de beste resultatene når det gjaldt det totale nivået av angst. Meditasjonsgruppen hadde bedre resultater bare på den fysiske komponenten av angstvariabelen.

Forskerne konkluderer

De tidlige resultatene indikerer at både yoga nidra og meditasjon er effektive terapeutiske tilnærminger til å redusere angst- og stressnivåene. Imidlertid så man at yoga nidra var ekstra effektiv mot angst. Dette kan utgjøre et effektivt verktøy for å redusere både kognitive og psykologiske symptomer på angst.

Fortsatt nysgjerrig på yoga nidra? Les mer her!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply