Yoga og helse

Yoga og antipsykotika

Kvinne utendørs på lilla yogamatte i crescent pose

Du har kanskje hørt yogalæreren din snakke om hvordan øvelser som åpner brystkassen, også er bra for humøret og psyken? Læreren kan ha rett, ifølge en ny studie.
Det å studere yogapraksis i sammenheng med psykisk helse og velvære, er relativt nytt. Den foreliggende studien ble gjort på en gruppe voksne indiske personer diagnostisert med schizofreni. Deltagerne var 12 kvinner og 9 menn i femtiårene, og de hadde hatt diagnosen siden de var i tjueårene. Alle sto på antipsykotika og hadde vært stabile i mer enn en måned før prosjektet startet. Medisineringen forble konstant under forsøket.

Den psykiske helsen og kognitiv funksjon ble målt tre ganger: Før oppstart (baseline), etter en måned med deltagernes vanlige hverdagsrutine (før), og etter fem måneder med validert integrert yogapraksisintervensjon (etter).

Sammensatt timeslang praksis

Den validerte yogaundervisningen besto av en times praksis med asana (yogaposisjoner), pranayama (pusteøvelser), avspenningsteknikker og chanting (synging i kor). Deltakerne gjennomførte fem klasser per uke i fem måneder.

Forskerne målte antipsykotisk-induserte bivirkninger ved hjelp av Simpson Angus Scale (SAS) og Udvalg for Kliniske Undersøgelser (UKU) skalaene. Kognitive funksjoner, kliniske symptomer og antropometri ble målt som sekundære variabler. Deretter sammenliknet forskerne verdiene for før og etter intervensjonen.

Resultater

Etter fem måneder så forskerne en signifikant reduksjon i SAS-scoren og i 38 av variablene på UKU-skalaen. I tillegg utviste deltakerne en betydelig bedring i prosesseringshastighet, utførelsesfunksjoner og negative symptomer forbundet med schizofreni. Det ble ikke rapportert om noen bivirkninger av yogapraksisen. Derfor konkluderer forskerne med at studien gir forhåndsvise beviser for at integrert yoga kan være nyttig i å kontrollere bivirkningene av antipsykotisk medikamentell behandling.

Enda bedre …

Det hadde vært enda bedre dersom studien hadde en kontrollgruppe også, som ble fulgt i fem måneder men ikke fikk noen yogapraksis. For da kunne man sett hva yogaen virkelig gjorde!

Les mer om yoga og avspenning her.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply