Yoga og helse

Yoga og insulinresistens

Yogaposisjon kvinne utendørs

For deg som har utviklet insulinresistens og dermed ligger i faresonen for å få diabetes type 2, kan det være smart å prøve ut yoga. Det viser en rykende fersk forskningsrapport fra India, publisert i august 2019.

Ved insulinresistens greier ikke hormonet insulin å gjøre jobben sin med å flytte nok sukker fra bodet og inn i cellene etter et måltid, og derfor må kroppen produsere masse ekstra insulin for å oppnå normal effekt. Dette kan måles og man ser det ved at du har mye insulin i blodet. Et annet vanlig symptom er at det hoper seg opp fett i leveren, noe som går ut over leverens evne til å jobbe.

Insulinresistens kan ofte være en forløper for diabetes type 2, derfor er det fint om man klarer å bedre insulinresistensen ved livsstilsendringer alene, slik at man unngår å måtte ta medisiner. For i motsetning til diabetes er insulinresistens ikke en kronisk tilstand. Man kan bli helt bra igjen om man lar kroppen få mulighet til å omsette karbohydratene i ro og mak og med full effekt. Det betyr å gjøre en innsats på to fronter – på kostholdssiden og mosjonssiden.

Vi ser i det følgende på mosjonssiden av saken – nemlig yoga.

Yoga og insulinresistens

Yoga er en gammel helsepraksis med asana – yogapositurer – og pranayama – pusteøvelser – i sentrum. Yoga har raskt vokst i popularitet over hele verden, og det er stadig mer dokumentasjon på at yoga er bra mot livsstilssykdommer.

Under ledelse av AK Singh fra Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (SVYASA) i Bengaluru, India, har en gruppe forskere fra hele landet studert hvordan en yogaintervensjon påvirket 37 kvinner med insulinresistens. Forskerne var ekstra opptatt av å se på leverabnormaliteter, biokjemiske endringer i kroppen og stressnivåer etter yoga.

Kvinnene ble tilfeldig plassert i en gruppe som skulle praktisere yoga, og en som ikke gjorde noen endringer (kontrollgruppen). Yogagruppen gjorde en spesiell diabetisk yogaprotokoll ()øvelsesserie) i tre måneder. Forskerne målte størrelsen på leveren, fettmengden i leveren, grad av leverproblemer og stressnivåer før forsøket startet, og i etterkant av forsøket.

Forskerne fant at langtidsblodsukkeret (HbA1c) og blodsukkernivåene ble betydelig redusert i gruppen som gjorde yoga. Hos kvinnene som var kommet i overgangsalderen økte kolesterolnivåene noe, kanskje som følge av at leveren slapp ut overskytende fett. De som gjorde yoga, fikk ingen forverring av sin fettlever.

Forskerne konkluderer dermed med at den spesielle diabetiske yogaprotokollen kunne redusere langtidsblodsukkeret og stressnivåene i kroppen, og at det derfor kan være et rimelig verktøy for å forhindre at insulinresistens utviklet seg til diabetes type 2.

Les mer om yoga og kolesterol her.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871402119303911?via%3Dihub

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply