Yoga og helse

Yoga og Parkinsons sykdom

Buddha og tekopp innendørs

Parkinsons sykdom er en sykdom som blant annet påvirker kroppens evne til å bevege seg. På verdensbasis er ca. 10 millioner mennesker rammet. I Norge er det rundt 8000 mennesker som lever med sykdommen. Nå viser forskning at yoga kan være bra ved Parkinson.

Hva er Parkinsons sykdom?

Sykdommen skjer gradvis idet hjernecellene i et lite og avgrenset område i hjernen (substantia nigra) ødelegges. Det går spesielt hardt ut over de cellene som skiller ut stoffet dopamin. Mangel på signalstoffet dopamin fører til plager som langsom og treg bevegelighet, økt grad av stivhet i armer og bein, og skjelving mens man er i hvile. Slik skjelving rammer i særlig grad hendene. Mange opplever også dårlig koordinasjon og taleproblemer, idet stemmen også er avhengig av muskelstyring. Disse problemene gjør det vanskelig å delta på mange dagligdagse aktiviteter, og mange opplever å miste selvstendigheten.

Yoga for pasienter med Parkinsons sykdom

En gruppe amerikanske forskere ønsket å se nærmere på hvorvidt yoga kunne være gunstig for pasienter med Parkinson. Fra tidligere studier visste man at det har vært en sammenheng mellom yoga og funksjon, men man hadde ikke studert hvilke typer pasienter som ville ha mest igjen for å praktisere yoga.

I den foreliggende studien har forskerne sett på en tidligere studie og analysert dataene på nytt, for å kunne identifisere kjennetegn ved pasienter som har ekstra nytte av yoga. Studien varte i 8 uker og innbefattet yogaøvelser for en gruppe, og ingen øvelser for en kontrollgruppe. De ønsket spesifikt å finne ut hvem som kunne forbedre balanse, fallkontroll, symptomer generelt og aktivitetsbegrensninger.

Ulike utfordringer – ulike effekter av yoga

De som hadde nedsatt kognitiv funksjon forbedret den opplevde fallkontrollen med yoga. Nedsatt kroppsrespons kunne bety forbedrete Parkinson-spesifikke symptomer med yoga, og nedsatt gangfart kunne bety bedret balanse og mindre aktivitetsbegrensninger med yoga.

Ut fra dette arbeidet håper forskerne i fremtiden å kunne utarbeide screening-skjemaer for å velge ut de pasientene som vil ha mest nytte og glede av yogaterapi.

Les også denne artikkelen om Parkinson og sjokolade.

Kilde: Predictors of Functional Improvements After Therapeutic Yoga Intervention for People with Parkinson’s Disease. Int J Yoga Therap. 2019 Jul 26.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply