Yoga og helse

Yoga ved diabetes type 2

Kvinne i yogaposisjon janu sirsasana innendørs

I Norge har diabetes type 2 gått fra å være et lite vanlig fenomen for hundre år siden, til å bli en av våre største livsstilssykdommer. Gener, alder og andre upåvirkelige faktorer spiller en rolle, men livsstilen har også mye å si. I India, som kalles verdens diabeteshovedstad, lurer forskere nå på om yoga kan ha en effekt.


Livsstilsfaktorer som fysisk inaktivitet, overernæring i form av overvekt og fedme, kronisk stress og dårlig søvnhygiene kan øke risikoen for å få diabetes type 2. Noen forskere anslår at så mye som 90 % av alle tilfeller av diabetes type 2, skyldes livsstilen. Livsstilen er også en betydelig pekepinn på om man får diabetesrelaterte komplikasjoner. Så hva slags livsstil kan være bra mot diabetes?

Yoga ved diabetes

En regelmessig yogapraksis kan trygt sies å være en form for livsstil – men hva betyr det fysisk, for kroppen? En gruppe forskere ved Avdeling for fysisk aktivitet ved Visva-Bharati University i India har nå publisert en artikkel i the International Journal of Yoga om dette. De iverksatte et 12-ukers yogaprogram for å måle effekten på blodsukkernivåer og blodfettprofilen hos eldre kvinner med diabetes type 2. Diabetes type 2 kjennetegnes ved høyt langtidsblodsukker (HbA1c) og økte nivåer av triglyserider (en type fritt fett i blodet). Dette som følge av at kroppen ikke klarer å lage nok insulin til å holde energiomsetningen i sjakk.

Posisjoner, pusteøvelser og bevegelser

20 ikke-røykende postmenopausale kvinner i alderen 55-70 år med diabetes type 2 ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk delta på et yogalærerledet yogaprogram tre ganger i uken i 12 uker. Den andre gruppen fikk beskjed om å leve som vanlig. Yogaklassene varte i 35 minutter og inkluderte:

  • en 12-bevegelses solhilsen
  • flere yogaposisjoner (som janu sirsasana, dhanurasana, shalabhasana mv.)
  • bevegelser (kapalbhati, agnisara)
  • pusteøvelser (ujjayi, viloma pranayama)
  • en kort meditasjon på AUM (OM)

Forskerne målte vekt, høyde, beregnet BMI, målte blodsukker og fettprofil før intervensjonen startet, ved sekt uker og etter 12 uker, for begge gruppene.

Yoga gir resultater

Yogagruppen kunne vise til en betydelig reduksjon i fastende blodsukker, postprandialt blodsukker (blodsukker målt etter et måltid), total kolesterol, triglyserider, LDL og VLDL samt en positiv og signifikant økning i HDL (det gode kolesterolet) etter 12 uker. Kontrollgruppen hadde ingen signifikante endringer fra startnivåene.

Kvinnene bodde på det samme aldershjemmet, hadde den samme døgnrytmen og likt aktivitetsnivå bortsett fra yogaen, og spiste den samme maten. Derfor mener forskerne at det kan dokumenteres at en yogaintervensjon kan ha en gunstig innvirkning på blodsukkeret og fettprofilen til postmenopausale kvinner med diabetes type 2.

Aldri for sent å prøve

Om du lurer på hvorvidt yoga kan være noe for deg, så kan du forsøke deg på denne lille yin solhilsenen som jeg har filmet. En myk introduksjon til yoga!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply