Yoga og helse

Yogaformer fra A til Å

Om du er nysgjerrig på yoga, og lurer på hva slags yogaform du skal velge, kan det være greit å få en liten oversikt. Her gir jeg en kort beskrivelse av de mest vanlige stilartene. Og jeg lover: Du finner garantert en yogaform som passer for deg!

Akroyoga

Akroyoga er en kombinasjon av akrobatikk og yoga, og blir vanligvis utført i par, men kan også utføres med mer enn to personer. Akroyoga utføres som regel ved at en person er base og ligger nederst, og en person er flyer og blir løftet av basen. Laget i USA på tidlig 2000-tall.

Anusarayoga

Anusara er sanskrit og betyr «flyt med nåde». Yogaformen ble utviklet av John Friend i 1997 og bygger på Iyengaryoga og tantrisk filosofi. Yogaposisjonene utføres i en jevn flyt. Klassene er muntre, men også utfordrende. Man jobber biomekanisk for å justere kroppen slik at energiflyten øker. Man setter også en intensjon for klassen.

Ashtanga vinyasa yoga

Ashtanga vinyasa yoga er en utbredt form for yoga. Den er oppbygd rundt seks serier av yogastillinger eller asanaer, som lenkes sammen gjennom bestemte mønster av inn- og utånding og korte flytserier (vinyasa). Systemet ble utformet av yogien Sri K. Pattabhi Jois på 1940-tallet. Dette er en hard, fysisk krevende yogastil.

Bikramyoga

Denne yogaformen består av 26 faste øvelser. Hver øvelse er en oppvarming til neste øvelse, og til sammen komplementerer de hverandre for å trene hele kroppen. Rommet er varmet opp til 40 grader og har en høy luftfuktighet, for å komme dypere inn i øvelsene og unngår skader. Mannen bak yogaformen, Bikram, kom til USA på 1970-tallet og gjorde stor suksess med sekvensen han hadde lært av sin guru.

Hathayoga

Hathayoga er egentlig betegnelsen på de fysiske yogastillingene og omfatter dermed de fleste yogaformene som jeg omtaler her. Men i det siste har flere lansert hathayoga som en egen stil bestående av utvalgte stillinger (asanaer), pusteteknikker (pranayama) og meditasjon. Ulikheten ligger i at man ikke bruker flytsekvenser (vinyasa) mellom stillingene.

Iyengaryoga

Iyengaryoga er utviklet av B. K. S. Iyengar, og er en form for hathayoga som har fokus på detaljer, presisjon og justeringer i asana (stilling) og pustekontroll (pranayama). Man bruker belter, blokker og tepper som hjelpe til å utføre stillingene riktig og minimere risikoen for skade eller belastning. Iyengar systematiserte 200 stillinger og 14 pusteøvelser og presenterte det i boken Light on Yoga i 1966.

Jivamuktiyoga

En yogametode som ble grunnlagt av Sharon Gannon og David Life i New York i 1984. Navnet ‘Jivamukti’ betyr frigjøring av sjelen i levende live. Jivamuktiyoga er en fysisk utfordrende og intellektuelt stimulerende praksis som vil lede til spirituell bevissthet. De enkelte yogastillingene settes sammen i flytende serier (vinyasa) ved hjelp av pusten. Dette kombineres med chanting (sang), oppløftende musikk og meditasjon.

Klassisk yoga

Klassisk yoga er en yogaform som arbeider med alle deler av kroppen. Den dekker både det fysiske og det mentale gjennom blant annet fysiske øvelser, pusteteknikker, mental trening/mindfulness, avspenning og meditasjon. Sivananda og satyananda yoga er begge regnet som klassiske yogaformer og oppsto tidlig på 1900-tallet.

Kundaliniyoga

En spirituell form for yoga som tar utgangspunkt i fysiske stillinger og bevegelser (kriyas), meditasjon, mantra og pust. Stilen er utviklet av Yogi Bhajan i USA på 1970-tallet. I kundaliniyoga handler det om å bli bevisst seg selv og å skape en energiflyt i kroppen for å komme i kontakt med selve kundalinikraften i ryggsøylen. Derfor omtales yogaformen også som en av de farligste, da det kan lede til psykose.

Mediyoga

Mediyoga er en medisinsk og terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praksis og forskning. Det varemerkebeskyttede konseptet er grunnlagt av den svenske yogainstruktøren Göran Boll. Dette er en terapeutisk form for yoga som springer ut fra Kundaliniyogaen. Siden 1997 har flere kliniske studier blitt utført på effekten av mediyoga.

Restorativ yoga

Restorativ eller hvilende yoga er en veldig rolig form for yoga med fokus på avspenning av kropp og sinn. I restorativ yoga bruker man yogautstyr som bolstere, blokker, pledd og belter for å la kroppen slappe helt av i stillingen, i alt fra 3-20 minutter. Utstyret skal avlaste musklene slik at de kan slappe helt av og være passive i stillingen. Stilen ble utviklet av Judith Hanson Lasater på 1990-tallet, basert på Iyengaryoga.

Viryayoga

Viryayoga er en fysisk, dynamisk yogaform som er utviklet av den svenske danseren og yogalæreren Josephine Selander i samarbeid med naprapaten Malin Flinck. De bygget yogaformen på anusarayoga og ashtanga vinyasa yoga på det tidlige 2000-tallet. I viryayoga finner du balansen mellom smidighet og styrke. I tillegg presenteres ofte små tankekorn som gir næring for sjelen.

Yinyoga

Yinyoga kombinerer indisk yoga med kinesisk tradisjonell medisin, spesifikt 5-elementteorien. Yogaformen ble utviklet av Paulie Zink på slutten av 1970-tallet og videreutviklet av Sarah Powers og Paul Grilley. Yinyoga styrker kjernemuskulaturen, men jobber mest med de dype bindevevslinjene i kroppen ved å være i en stilling i 1-7 minutter. Yinyoga er en rolig form for yoga der avspenning skaper balanse mellom kropp og sinn.

Yoga nidra

Yoga nidra er den mest rolige yogaformen og er egentlig en meditasjonsteknikk som også er kjent som yogasøvn. Under yoga nidra lar vi kroppen sovne samtidig som sinnet er bevisst og beholder fullt fokus. Yoga nidra gir en dyp avspenning som kan bidra til å løse fysiske og mentale spenninger. Den bygger på tantriske prinsipper, og er utviklet av Satyananda Saraswati på 1950-tallet.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply