Yoga og helse

Yogasøvn: velvære til stresset ungdom

yoga nidra yogisk søvn utendørs savasana Hellas

Stress er blitt en dagligdags faktor i livene til barn og unge. Det betyr ikke at stress er noe kroppen kan (eller bør) venne seg til. Tvert imot, søvnløshet, depresjon, angst og uro er en naturlig reaksjon på en unaturlig oppvekst. Nå viser studier at yogasøvn kan hjelpe de unge til økt velvære.


Ungdommers velvære har blitt en viktig del av ungdomshelsetjenesten. Hvordan kan vi hjelpe stressede tenåringer som sliter med prestasjonspress på alle fronter, til å finne ro og glede i livet sitt? En gruppe forskere fra India har studert hvordan yogasøvn kan påvirke til det bedre.

Studien ble utført på 36 ungdommer i alderen 13-15 år. De fikk 30 minutters yoga nidra-praksis tre ganger i uken i 4 uker. Forskerne målte selvrapportert nivå av glede, opplevd stress, livskvalitet og psykologisk velvære (primærutkomme). I tillegg målte de entusiasme, årvåkenhet, ro, klarhet i tankene, sinnemestring, selvtillit og selvbevissthet. Alt ble målt både før og etter de fire ukene med yogasøvn. I tillegg fikk foreldre og lærere rapportere sine observasjoner.

Forskerne fant at yogasøvn signifikant forbedret alle primærutkommene, og faktisk også alle de andre utkommene som ble målt. De selvrapporterte dataene stemte overens med rapportene fra foreldre og lærere. Derfor konkluderte forskerne med at yogasøvn er helsenyttig på flere områder for ungdom.

Hva er yogasøvn?

Yoga nidra, yogasøvn eller yogisk søvn er en avslapningsteknikk som befinner seg i grenselandet mellom søvn og meditasjon. Det er en gammel indisk metode som lar enkeltpersoner oppnå en tilstand av dyp fysisk, mental og følelsesmessig avslapping. Teknikken gjør at man gir slipp på problemer og spenninger slik at man oppnår en indre oppmerksomhet og fokus. Dette gjør at stress av alle typer løses opp. Rent mekanisk flytter man hjerneaktiviteten fra et aktivt alfabølgemønster via thetabølger til et dypt deltahjernebølgemønster, der det oppstår 1-4 tanker per sekund. Her forsvinner stresshormonet kortisol fra blodstrømmen og kroppen kan innhente seg.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply